Õppeprogrammid

Palade Loodushariduskeskusel on väga head ja kaasaegsed võimalused töötamisel laboris kasutades mikroskoope ja luupe.

Praktikum viiakse läbi väikestes gruppides ja õppetöö läbiviimiseks kasutatakse mikroskoope ja mikroskopeerimisvahendeid.

Rakkude uurimise praktikumi läbivad teemad: