placeholder

Taime-, looma- , seene- ja bakteriraku võrdlemine ja vaatlemine mikroskoobiga.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane tunneb mikroskoobi ehitust  ja oskab mikroskoopi käsitseda; oskab valmistada ja vaadelda preparaati. Teab ja kirjeldab rakkude erinevusi praktiliste tööde põhjal.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, õpilased harjutavad infotöötlemise oskust ja suhtluspädevust rühmatöös. Seos ainekavaga: bioloogia ainekava - taime- ja loomaraku peamiste osade ehitus ning talitlus.

Meetodid:

Praktikum: mikroskopeerimine.

Juhis õpetajale:

Kaasasoleva õpetaja/saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid. NB! Kaasa vahetusjalanõud!

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Läbiviimise koht:

Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Mari Sisask ja/või Kadri Kilusk ja/või Karin Klaus

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Eesmärk: tunneb mikroskoobi ehitust  ja oskab mikroskoopi käsitseda; oskab valmistada ja vaadelda preparaati. Teab ja kirjeldab rakkude erinevusi praktiliste tööde põhjal. Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, õpilased harjutavad infotöötlemise oskust ja suhtluspädevust rühmatöös. Seos ainekavaga: bioloogia ainekava - taime- ja loomaraku peamiste osade ehitus ning talitlus. Programmi käik: sissejuhatus: arutelu ja vestlus  - mikroskoobi kasutamine/ tööpõhimõtted, preparaadi valmistamiseks vajalikud vahendid ja töövõtted. Töö käik: erinevatest rakutüüpidest preparaatide tegemine ja uurimine mikroskoobiga. Viiruse, eeltuumse ja päristuumse raku võrdlus suuruse järgi. Kokkuvõte: arutelu ja vestlus  rakkude erinevusest läbitud praktiliste tööde põhjal.  Vahendid: mikroskoop, prepareerimisvahendid, näidiskogu. Otsingusõnad: taimerakk, mikroorganism, mikroskoop, preparaat, eeltuumne rakk, päristuumne rakk, viirus.
Maksumus: Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel

Viimati uuendatud:

25.08.2020