placeholder

Taime- ja loomaraku erinevused, taimeraku organellid ja nende ülesanded, mikroskopeerimine.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane teab ja selgitab taimeraku eripära võrreldes loomarakuga, tähtsamaid organelle ja nende ülesandeid; valmistab iseseisvalt preparaadi ja uurib mikroskoobiga.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, õpilased harjutavad infotöötlemise oskust ja suhtluspädevust rühmatöös. Seos ainekavaga: bioloogia ainekava - taimede tunnused ja eluprotsessid - taimede peamised ehituse ja talitluse erinevused võrreldes selgroogsete loomadega; õis-, paljasseemne-, sõnajalg- ja sammaltaimede ning vetikate välisehituse põhijooned.

Meetodid:

Praktikum: mikroskopeerimine.

Juhis õpetajale:

Kaasasoleva õpetaja/saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid. NB! Kaasa vahetusjalanõud.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Läbiviimise koht:

Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Mari Sisask ja/või Kadri Kilusk ja/või Karin Klaus

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Soovituslik 7.-8. kl Eesmärk: teab ja selgitab taimeraku eripära võrreldes loomarakuga, tähtsamaid organelle ja nende ülesandeid; valmistab iseseisvalt preparaadi ja uurib mikroskoobiga. Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, õpilased harjutavad infotöötlemise oskust ja suhtluspädevust rühmatöös. Seos ainekavaga: bioloogia ainekava - taimede tunnused ja eluprotsessid - taimede peamised ehituse ja talitluse erinevused võrreldes selgroogsete loomadega; õis-, paljasseemne-, sõnajalg- ja sammaltaimede ning vetikate välisehituse põhijooned. Programmi käik: sissejuhatus: taimeraku ehituse kordamine. Teema arendus: praktilise tööna preparaadi valmistamine, vaatlemine mikroskoobiga ja joonistamine (sibulasoomuse epidermis, tähtsambla leht., vesikatku leht, maikellukese viljaliha, apelsini viljaliha). Kokkuvõte: vestlus ja arutelu teemal organellide ülesanded.  Vahendid: mikroskoop, prepareerimisvahendid, joonistusvahendi. Otsingusõnad: taimerakk, loomne rakk, preparaat, mikroskoop, organell.
Maksumus: Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel

Viimati uuendatud:

25.08.2020