Õppeprogrammid

Mikroskoobi ja raku  tundmaõppimise praktikum.

Õppetöö läbiviimiseks kasutatakse mikroskoope ja mikroskopeerimisvahendeid.

Rakkude uurimise praktikumi läbivad teemad (igal õpilasel on oma mikroskoop):

Palade Loodushariduskeskusel on väga head ja kaasaegsed võimalused töötamisel laboris kasutades mikroskoope ja luupe.

Õpilased tutvuvad seeneriigi erinevate esindajatega läbi praktikumi individuaaltööna (igal õpilasel õppetöö läbimiseks mikroskoop).

Õpime tundma taimede tähtsust ja nende kohastumusi, mikroskopeerime ja teeme erinevaid preparaate.

Praktikumi läbivad teemad:

Mikroskoobi ja raku ehituse tundmaõppimise praktikum. Õppetöö läbiviimiseks kasutatakse mikroskoope ja mikroskopeerimisvahendeid.
Praktikumi tegevused (igal õpilasel on oma mikroskoop):

Selgitatakse erinevusi mulla ja turba vahel - esitlus, õppefilm, vestlus, arutelu, näidised. Õpitakse tundma turbasambla ehitust. Praktikumides igal õpilasel on oma mikroskoop. Õppe läbiviimisel kasutatakse turba näidiseid, mikroskoope, prepareerimisvahendeid.

Praktilise tunni keskmes on esmaste oskuste omandamine tööks valgusmikroskoobiga: tutvume mikroskoobi ehitusega, õpime tundma ja kasutama erinevaid prepareerimisvahendeid ning uurime, miks on vaja preparaate värvida.