placeholder

Seente tähtsus looduses ja inimesele, tähtsamad seenerühmad, seente uurimine mikroskoobiga.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane teab ja nimetab tähtsamaid seenerühmi, segitades nende tähtsust looduses; läbi praktiliste tegevuste teab ja nimetab erinevaid seeneliike ning selgitab nende olulisust inimesele; harjutab mikroskoobi käsitsemist, preparaadi valmistamist ja kirjeldab töö käiku.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, õpilased harjutavad infotöötlemise oskust ja suhtluspädevust rühmatöös. Seos ainekavaga: bioloogia ainekava -  seente tunnused ja eluprotsessid - seente ehituse ja talitluse mitmekesisus. 

Meetodid:

Praktikum: mikroskopeerimine.

Juhis õpetajale:

Kaasasoleva õpetaja/saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid. NB! Kaasa vahetusjalanõud

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Läbiviimise koht:

Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Mari Sisask ja/või Kadri Kilusk ja/või Karin Klaus

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Soovituslik 8. kl Eesmärk: teab ja nimetab tähtsamaid seenerühmi, segitades nende tähtsust looduses; läbi praktiliste tegevuste teab ja nimetab erinevaid seeneliike ning selgitab nende olulisust inimesele; harjutab mikroskoobi käsitsemist, preparaadi valmistamist ja kirjeldab töö käiku. Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, õpilased harjutavad infotöötlemise oskust ja suhtluspädevust rühmatöös. Seos ainekavaga: bioloogia ainekava -  seente tunnused ja eluprotsessid - seente ehituse ja talitluse mitmekesisus. Programmi käik: Sissejuhatus: vestlus teemal seened kui heterotroofid. Teema arendus: praktilise tööna preparaatide valmistamine, vaatlemine ja joonistamine: pärmseened; erinevad hallitusseened; seeneeosed; jahukaste või pigilaiksus; mükoriisa. Kokkuvõte: vestlus ja arutelu seente mitmekesisusest ja kasutamisvõimalustest. Vahendid: mikroskoop, prepareerimisvahendid. Otsingusõnad: seen, heterotroof, preparaat, hallitus, pärmseen, mükoriisa, mikroskoop.  
Maksumus: Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel

Viimati uuendatud:

25.08.2020