Õppeprogrammid

Seente väliprogramm looduses toimub metsas seeneretkena, millele lisandub soovi korral seenenäituse koostamine koolis.

Seente väliprogramm looduses toimub metsas seeneretkena, millele lisandub soovi korral seenenäituse koostamine koolis. Õpilased õpivad tundma erinevaid seeneliike ja nende tunnuseid, uuritakse seente mitmekesisust ja kasvukohti ning seente mürgisust ja söödavust.

Seente väliprogramm looduses toimub metsas seeneretkena. Õpilased õpivad tundma erinevaid seeneliike ja nende tunnuseid, elurikkust ja kasvukohti metsas, uuritakse seente ehitust ja seoseid teiste liikidega (nt sümbioos), mürgisust ja söödavust. Õpitakse kasutama seente piltmäärajat.

Seeneprogramm pakub võimalust tutvuda erinevate praktiliste tööde, vaatluste, ülesannete, kokkamise ja degusteerimise kaudu seeneriigi erinevate külgedega. Läbitakse väikeste töörühmadega üheksa erinevat seeneteemalist tööpunkti, täites ka töölehte.

Kui öelda „seen“, ilmub silme ette uhke puravik või kärbseseen – keegi selline, kellel on jalg ja kübar. Aga missugune näeb välja organism, keda teadlased seeneks nimetavad?

Uudised

Tartu Ülikooli loodusmuuseum kutsub huvilisi oma teadmisi seentest proovile panema viktoriinil, mis toimub veebis 30. novembrist kuni 11. detsembrini.

Sündmused

10. septembril toimub Tartu Ülikooli loodusmuusemi seeneretk, kus toimub seente õpe ja loodusmuuseumi seenenäituse seente kogumine.

Tartu loodusmaja traditsiooniline sügisene seenenäitus toimub jälle 22. – 25. septembril!

Tartu Ülikooli loodusmuuseumis 9. septembril toimuval seenenädala loodusõhtul räägib Aivar Jürgenson seente tähtsusest rahvausundis ja sellest kui seeneusku on eestlased.

Õppematerjalid

2017.aasta looduse tegijaid tutvustav plakat.