Uudised

Eesti Loodusmuuseumi kodulehel olev virtuaalne kevadseente näitus pakub vajalikke teadmisi nii juba kogenud kui alles alustavatele seenelistele. Virtuaalnäituselt leiab Eestis enimlevinud kevadseente

Tartu Ülikooli loodusmuuseum kutsub huvilisi oma teadmisi seentest proovile panema viktoriinil, mis toimub veebis 30. novembrist kuni 11. detsembrini.

Õppeprogrammid

Õpitakse tundma erinevaid seeni ja samblikke ning samblikke sammaldest eristama. Tutvutakse seente ja samblike ehituse ja paljunemisega ning räägitakse nende rollist looduses.

Seente väliprogramm looduses toimub metsas seeneretkena, millele lisandub soovi korral seenenäituse koostamine koolis.

Seente väliprogramm looduses toimub metsas seeneretkena, millele lisandub soovi korral seenenäituse koostamine koolis. Õpilased õpivad tundma erinevaid seeneliike ja nende tunnuseid, uuritakse seente mitmekesisust ja kasvukohti ning seente mürgisust ja söödavust.

Seente väliprogramm looduses toimub metsas seeneretkena. Õpilased õpivad tundma erinevaid seeneliike ja nende tunnuseid, elurikkust ja kasvukohti metsas, uuritakse seente ehitust ja seoseid teiste liikidega (nt sümbioos), mürgisust ja söödavust. Õpitakse kasutama seente piltmäärajat.

Sündmused

10. septembril toimub Tartu Ülikooli loodusmuusemi seeneretk, kus toimub seente õpe ja loodusmuuseumi seenenäituse seente kogumine.

Tartu loodusmaja traditsiooniline sügisene seenenäitus toimub jälle 22. – 25. septembril!

Tartu Ülikooli loodusmuuseumis 9. septembril toimuval seenenädala loodusõhtul räägib Aivar Jürgenson seente tähtsusest rahvausundis ja sellest kui seeneusku on eestlased.