Sündmused

Tartu Ülikooli loodusmuuseum kutsub huvipäevale 30. oktoobril, kus omandame teadmisi loomade sügistest tegevustest ja nende talvistest ettevalmistustest. 

Tartu Ülikooli loodusmuuseum kutsub huvipäevale „Kuldne sügis“. Osaleda saab põnevates õpitubades, kus otsime, uurime ja meisterdame.

Õppeprogrammid

Muuseumitunnis uurime, kuidas valmistuvad eesti metsloomad üheks raskeimaks aastaajaks – talveks.  Räägime lähemalt lindude rändest, loomade rasva- ja toiduvarude kogumisest ja talveune ja taliuinaku erinevusest.

Sügis on looduses üks põnev aeg.

Matk  Pernova Loodusmaja hoovialal - liikumine erinevate tegevuspunktide vahel:

  • sügise tunnuste märkamine ja kirjeldamine,
  • loodusnähtuste ja erinevate looma-, seene- ning taimeliikide vaatlemine,
  • ülesanded binokli ja luubiga.

Aastaajaliste muutuste märkamine ja õppimine looduses, kuidas loodus talveks valmistub, looduse tajumine erinevate meeltega. Õppekäik Kohila valla looduskaunisse kohta. Puude ja põõsaste tundmaõppimine, kohastumuste mõistmine, looduses toimuva märkamine. Keskkonnamäng.

Luke mõisa sügisprogrammi tegevused on jaotatud kaheks.