Teele-teele kurekesed

Sügis on looduses üks põnev aeg. Uurimist ootavad seened ja marjad; puud lähevad iga päevaga värvikirevamaks ja linnuriigis algab suur ränne.

Mängulisel loodusretkel uurime, millised märgatavad ja märkamatud muutused sügisel looduses toimuvad. Otsime seeni ja marju. Õpime, mida tasub korvi panna ja millest eemale hoida. Räägime puude ja teiste taimede elust sügisel. Mõtiskleme, mida peavad metsloomad sügisel tegema, et talveks valmistuda ja mida tasub inimestel neilt õppida.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane:
Oskab kirjeldada sügise ja talve saabumisega seotud muutusi looduses.
Teab, kuidas erinevad loomaliigid talve tulekuks valmistuvad
Oskab selgitada sügisel taimedega toimuvaid muutusi.
Teab seente mitmekesisust, nendega seotud ohtusid ning tunnuseid, mille alusel seeni määratakse.
Teeb vahet õiel, seemnel ja viljal. Tunneb retkel nähtud metsamarju.
Toob näiteid paiga- ja rändlindudest.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Alusharidus

 • Kodukoha loodus, muutused looduses, elukeskkond, inimese mõju loodusele
 • Suhtlemine, jutustamine ja kuulamine
 • Suurused ja mõõtmine
 • Liikumismängud

I kooliaste

 • Aastaajad
 • Organismid ja elupaigad
 • llm
 • Organismide rühmad ja kooselu

Meetodid:

Arutelu, jutustamine, küsimuste esitamine ja neile vastamine, rühma- ja paaristöö, vaatlus, mäng. Aktiivõppemeetodite valikul arvestatakse õpilaste vanuse ja eelneva ettevalmistusega.

Kasutatavad vahendid:

Kõik programmiks vajalikud vahendid on retkejuhil kaasas. Vahendeid on arvestatud 25-le lapsele.

 

Juhis õpetajale:

 • Palume eelnevalt õpilastele tutvustada vajalikku varustust ja võimalusel teha väike sissejuhatus retke teemasse. 
 • Retke ajal ootame, et õpetaja toetaks retkejuhti õpilaste kaasamisel ja ohutuse tagamisel.
 • Oleme tänulikud, kui täidate peale retke tagasisidelehe, mis saadetakse teie e-postile.

Varustus: Retkel liigutakse ka väljaspool teeradasid, seega osalejad peaksid kandma kinniseid ja mugavaid jalanõusid, mis ei karda niiskust ega määrdumist. Palume riietuda vastavalt ilmale: kihiline riietus, vajadusel mütsid-sallid-kindad, vihmakeep. Igal osalejal peaks olema kaasas oma seljakotiga jook ja kerge eine.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

2-3 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Sügis

Hind:

150€

Lisainfo:

Sama kooli/lasteaia teisele grupile kehtib soodushind 125 eurot.

Viime õppeprogrammi läbi väga erinevatel matkaradadel ja eriilmelistel maastikel. Igale grupile sobivaima sihtpunkti, marsruudi ja retke kestuse selgitame välja koostöös õpetajaga.

Grupi suurus kuni 25 õpilast. Suurema grupi korral tellige 2 retkejuhti. See on abiks kõigi õpilaste kaasamisel, kitsastel radadel liikumisel ja iseseisvate ning rühmatööde läbiviimisel. Ühes asukohas saame korraga vastu võtta kuni 4 gruppi.

Saame programmi läbi viia ka liikumispuudega inimestele ja HEV-õpilastele.

 

Läbiviimise koht:

Harku metsa loodusrada, Tabasalu loodusõpperada, Pääsküla matkarada, Tädu loodusõpperada, Keila-Joa park, Paunküla mägede matkarada, Saku rabametsa terviserajad

Maakond:

Harjumaa

Keskus:

Otsekontakt:

info@lohekool.ee
5193 2276 (Evelin)

Programmi läbiviija:

Evelin Laanest, Liisi- Ann Karro, Krista Kutsar, Eve Paesüld. Kõik meie juhendajad on erialalt bioloogid või loodusretke juhid; on läbinud esmaabikoolituse ja aastaid lastega töötanud. Pikemaid tutvustusi näed kodulehelt!

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programmis läbiviidavaid tegevusi ja valitud õppemeetodeid kohandame vastavalt õpilaste vanusele, grupi eripärale ja retke toimumiskohale.

Lasteaia programmis on olulisel kohal mängud ja kõigi meelte abil looduse tundmaõppimine. Erilist tähelepanu pöörame metsas liikumise ohutusele ja loodushoiule.

Esimese kooliastme programm keskendub juba veidi rohkem liigilise mitmekesisuse ja looduses valitsevate seoste tutvustamisele. 

Õppeprogrammi sisu ja metoodika 

Tuvumine ja retke reeglid (15 min)

Retkejuht kohtub grupiga kokkulepitud kohas. Vaadatakse üle oma varustus (riided, söök-jook) ja kogunetakse ringi tutvumismänguks.Uuritakse kaardilt retke marsruuti ja tutvustatakse retke kava. Seejärel lepitakse õpetaja ja grupiga kokku looduses liikumise ja käitumise reeglid ning söögipausi aeg. 

Sissejuhatus teemasse (10 min)

Järgmises peatuspaigas uuritakse, milliseid sügise märke on õpilased senisel teekonnal näinud ja arutletakse, milliseid muutusi veel looduses toimub. Ühises vestlusringis kirjeldatakse käesoleva päeva ilma. Mängitakse rütmilist “vihmamängu”, mis aitab vastavalt vajadusele ilma ilusamaks võluda või siis üldse vihma matkajatest eemal hoida.

Seeme-õis-vili (15 min)

Retkejuhi korvist võetakse välja hulk taimede erinevaid osi (oksad, õied, seemned, mugulad, sibulad jne). Nuputatakse koos paarilisega, millega on tegu ja kuidas need asjad omavahel seotud on. Juhendaja teeb kokkuvõtte ning edasi hakatakse otsima looduses leiduvaid marju. Piltide abil saadakse tuttavaks söödavate ja mürgiste marjadega. Võimalusel maitstakse metsas kasvavaid marju või siis proovitakse retkejuhi kaasa võetud marju. 

Puud sügisel (20 min)

Otsitakse ümbrusest lehtpuid ja vaadeldakse, kas ja kui palju on nad värvi muutnud. Väikestes rühmades korjatakse värvilisi lehti ja moodustatakse neist maapinnale “sügise valgusfoor”. Seejärel sorteerivad õpilased puulehed liigi järgi hunnikutesse ja vaadatakse, millised lehed on kõige suuremad/väiksemad; millised on tuttavad ja millised veel võõrad puulehed.

Retkejuht räägib miks ja kuidas lehed värvi muudavad ja mis puudega külmade tulekul toimub. Otsitakse okaspuid ja õpitakse nende käbisid tundma. 

Linnurahva reisid (5 min)

Jooksumäng, mille käigus lapsed õpivad uusi linnuliike ja saavad teada, kes on paiga- ja kes rändlinnud. 

Lindude vaatlemine ja binokli kasutamine (10min)

Õpilased saavad paari peale binokli ja asuvad ümbrusest linde otsima ja vaatlema. Räägitakse põgusalt, kuidas linde vaadelda, millega linnud sügisel tegelevad ja kuidas inimene nendega käituma peaks. 

Seente sada nägu (15 min)

Otsitakse loodusest seeni. Retkejuht tutvustab fotode ja näidiste abil seente mitmekesisust, kübarseente ehitust ja määramistunnuseid. Väikestes rühmades panevad õpilased kokku seene ehituse pusled. 

Metsarahva elu sügisel (30 min)

Rästikumäng - retkejuht räägib, mida teevad roomajad ja kahepaiksed sügisel. Mängitakse läbi rästiku talveunne jäämine.

Pasknäärimäng - jooksumäng, mille käigus õpilased pasknääridena talveks tõrusid koguvad.

Talveuni ja taliuinak - mäng, mille käigus saab selgeks, mis vahe neil kahel on ja mida kährik, karu, mäger ja siil talvel teevad.

Kuklastele külla - kuklasepesa juures räägib retkejuht putukate elust külmal ajal. 

Kokkuvõte (10 min)

Arutletakse ühiselt, mida on sarnast inimeste ja loomade sügisestes tegemistes ning meenutatakse, mida retkel nähti. Kokkuvõttemängu käigus saab iga laps välja tuua 1-3 sügise/talve saabumisega seonduvat muutust ja enda tagasiside retke õnnestumise kohta.

Viimati uuendatud:

07.04.2021