Kuldne sügis
Irene Volk

Programmi eesmärgiks on õppida märkama aastaajalisi muutusi looduses, kuidas loodus talveks valmistub, õppida tajuma loodust erinevate meeltega. Õppekäik Kohila valla looduskaunisse kohta. Puude ja põõsaste tundmaõppimine, kohastumuste mõistmine, looduses toimuva märkamine, looduse tunnetamine erinevate meeltega. Programm koosneb: 1) sissejuhatav vestlus aastaaegadest, 2) käitumine looduses, 3) sügise märkide leidmine ja nende üle arutlemine, 4) sügise vaatamine, kuulamine, nuusutamine, kompimine, maitsmine, 5) puude ja põõsaste tundmaõppimine, 6) selgitused, kuidas ja miks puud valmistuvad talveks, 7) keskkonnamäng.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Õpitulemused:

Laps märkab nähtusi ja muutusi looduses, kirjeldab loodust ja inimeste tegevusi erinevates ajatsüklites.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Valdkond "Mina ja keskkond"

Meetodid:

vaatlemine, kuulamine, koostöö, arutelu

Juhis õpetajale:

Selga soojad riided ja jalga kummikud. 

Sihtgrupp:

Lasteaed

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

21

Toimumise aeg:

Sügis

Hind:

120€

Lisainfo:

Omame valmisolekut õppeprogrammi läbi viia ka HEV õpilastele. Saame pakkuda kahte juhendajat. 

Läbiviimise koht:

Kohila Keskkonnahariduse Keskus/Pirgu terviserada/Loone linnus/Hageri park või lasteaed

Läbiviimise asukoht:

59.142397526579, 24.7813279

Maakond:

Raplamaa

Otsekontakt:

khk@kohila.edu.ee
+372 585 58040

Programmi läbiviija:

Ingrid Herrmann, TLÜ Avatud Ülikooli täiendõppe keskus, koolieelse lasteasutuse kutse, lasteaia õpetaja ja retkejuht loodushariduse vallas; Kärt Kask, TLÜ Pedagoogiline Seminar, lasteaia õpetaja ja retkejuht loodushariduse vallas

Keel:

Eesti keel

Viimati uuendatud:

09.12.2021