Kohila Keskkonnahariduse Keskus
Kohila KHK logo

Kohila Keskkonnahariduse Keskus on loodud 2009. aastal eesmärgiga pakkuda Raplamaa ja Lõuna- ning Lääne-Harjumaa piirkonna lastele, noortele ja täiskasvanutele keskkonnahariduslikku tegevust, koostada  keskkonnahariduslikke õppematerjale ning osaleda regionaalses ja rahvusvahelises keskkonnahariduslikus koostöös.

Kooli 1
Raplamaa 79801

+372 585 58040

59.1677841, 24.7556936

Sihtgrupiks on kõik elanike vanusegrupid lasteaialastest täiskasvanuteni. Fookusgrupp on piirkonna üldhariduskoolide õpilased.

Visioon - keskkonnaharidust ja säästvat arengut toetava haridusetee tagamine kõigile piirkonna elanikele.

Eesmärgiks on:     

  • võimaluste pakkumine süvendatud loodus- ja keskkonnaalase hariduse omandamiseks     ja vabaharidusliku õppe korraldamine erinevates vormides;
  • õppetöö toimimine väljatöötatud õppekava alusel;
  • huvitegevuseks võimaluste loomine täiskasvanutele;
  • laste ja noorte vabaaja sisustamine;
  • keskkonnateadlikkuse edendamine ning keskkonnasõbraliku ja –säästliku eluviisi kujundamine;
  • keskkonnainfo vahendamine;
  • keskkonnaalaste vabahariduslike kursuste pakkumine.

Suunad: loodusharidus ja keskkonnatehnoloogia

Kohilas on Keskkonnahariduse Keskus, sest siin on  väga mitmekesine looduskeskkond. Lähedal asuvad Rabivere raba, Eesti kivide kuningas, Aandu ja Hageri karstiala. Kohilal on hea logistiline asukoht, mis väljendub heas raudtee- ja maanteeühendusühenduses.

Koolitavad spetsialistid - pädevad õpetajad gümnaasiumis ja lasteaedades, hea tasemega ekspertide võrgustik, kogemustega projektijuhid.

Meil on koostöö tunnustatud partneritega –  Keskkonnaamet, Eesti Maaülikool, Tallinna Ülikool, ETO, Põllumajandusuuringute Keskus, Eesti Metsaselts, Kohila Maja, Eesti Keskkonnahariduse Ühinguga, Salutaguse Pärmivabrikuga.