placeholder

Soo kui elukeskkond, turbasambla ehitus ja omadused, mikroskopeerimine.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane tunneb turbasambla ehitust ja teab turba tähtsust looduses, nimetades tema kasutusalasid; teab ja selgitab raba, kui elukeskkonna eripärasid; valmistab turbasambla preraaadi ja uurib selle ehitust mikroskoobi abil.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: arendada õpilastes rühmatöö käigus suhtluspädevust ja omandada õpipädevust. Seos ainekavaga: loodusõpetuse ainekava: soo kui elukeskkonnana - turba kasutamine; raba kui elukeskkonna eripära; turbasambla ehitus ja omadused.

Meetodid:

Praktikum: mikroskopeerimine.

Juhis õpetajale:

Kaasasoleva õpetaja/saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid. NB! Kaasa vahetusjalanõud

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Läbiviimise koht:

Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Mari Sisask ja /või Kadri Kilusk ja/või Karin Klaus

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Soovituslik 6. kl Eesmärk: tunneb turbasambla ehitust ja teab turba tähtsust looduses, nimetades tema kasutusalasid; teab ja selgitab raba, kui elukeskkonna eripärasid; valmistab turbasambla preraaadi ja uurib selle ehitust mikroskoobi abil. Seos õppekava üldosaga: arendada õpilastes rühmatöö käigus suhtluspädevust ja omandada õpipädevust. Seos ainekavaga: loodusõpetuse ainekava: soo kui elukeskkonnana - turba kasutamine; raba kui elukeskkonna eripära; turbasambla ehitus ja omadused. Programmi käik: Sissejuhatus: turbatekke põhjused (kordavalt) ja kasutamine (erinevad näidised: brikett, kasvuturvas, kosmeetika jm). Teema arendus: turbasamblast preparaadi valmistamine, selle vaatlemine ja uurimine mikroskoobiga. Uurimistulemuste märkimine töölehele. Kokkuvõte: arutelu, kuidas tagab sambla ehitus toimetuleku raba tingimustes. Vahendid: mikroskoop, prepareerimisvahendid, tööleht. Otsingusõnad: turvas, sammal, brikett, prepareerimine, mikroskoop.
Maksumus: Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel

Viimati uuendatud:

25.08.2020