Läbi luubi
Liisi Mäeumbaed

Palade Loodushariduskeskusel on väga head ja kaasaegsed võimalused töötamisel laboris kasutades mikroskoope ja luupe.

Mikromaailm annab võimaluse piiluda imetillukeste olendite ja rakkude maailma. Lasteaia vanema rühma ja I klassi õpilased töötavad luupidega ja mikroskoopidega, milledel vaadeldav objekt on nähtav mikroskoobi ekraanil. Uuritakse riidekiude, erinevaid pabereid, juuksekarva, liblikatiibu, putukaid ja teisi lihtsalt vaadeldavaid objekte.

Laste maailm ja arusaa meid ümbritsevast muutub tohutult laiemaks.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Programmi eesmärgiks on laiendada laste arusaamu elusa looduse algosakestest- rakkudest. Näidata, et see mida palja silmaga näeme ei ole veel kogu tõde. Kaasaegseid uurimismeetodeid kasutades suurenevad teadmised elusloodusest. Laste maailm ja arusaam meid ümbritsevast muutub tohutult laiemaks.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

 Programm seondub riikliku õppekava alushariduse, I kooliastme loodusõpetuse teemadega ning põhineb uurimuslikul õppel vaatluste, määramiste  ja mängude kaudu.

Õppeprogramm järgib säästva arengu hariduse põhimõtteid. Õppides lasteaia või I kooliastme lastega erinevaid looduse ja keskkonnaga seotud teemasid on alati võimalus siduda õpitu loodushoiu ja eluslooduse tohutu mitmekesisuse ja haprusega.

Meetodid:

Õppeprogramm toetab avastus- ja aktiivõpet.

Luubid, erinevad mikroskoobid, prepareerimisvahendid, liblikatiivad (ise hukkunud liblikad), kangatükid, riidekiud, erineva tekstuuriga paberid, linnusuled.

Juhis õpetajale:

Õpilaste turvalisuse tagab õppeprogrammi juhendaja.

Õppeprogrammi juhendaja ootab koostööd kaasaoleva õpetajaga vajadusel laste paarideks jagamise juures, töökorra tagamisel laboris ja juhendajaga suhtlemisel. Õpilastega kaasas olev õpetaja vastutab, et lapsed oleksid  teadlikud õppeprogrammi teemast.

Juhendaja ootab õpetajalt tagasisidet vestluse või tagasisidelehe kaudu.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

20

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

70€

Lisainfo:

Õppeprogramm toimub Palade looduskeskuse õppeklassis ja laboris.

Programmi vältel ei ole einepausi.

(Palume lastel kasutada looduskeskuse ruumides töötamisel vahetusjalatseid).

Läbiviimise koht:

Palade Loodushariduskeskuse õppeklass ja labor

Läbiviimise asukoht:

58.9529088, 22.8360192

Maakond:

Hiiumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Karin Poola, ökoloog, bioloogiaõpetaja

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Mikromaailm väiksematele loodushuvilistele
Author:
Karin Poola
Mikromaailm väiksematele loodushuvilistele.docx(29.3 KB)

Lisatud fail õppeprogrammist, Mikromaailm väiksematele loodushuvilistele.

Pikk kirjeldus:

  • Õppeprogramm algab looduskeskuse õppeklassis kus juhatatakse sisse teema ja selgitatakse laboris töötamise reegleid, 10 minutit
  • Algab töö laboris. Igale lapsele on valmis pandud töövahendid ja töölehed.
  • Juhendaja tutvustab alusel olevaid töövahendeid. Juhendaja selgitusi kuulates ja jälgides asutakse uurima ja joonistama erinevaid objekte,  30 minutit
  • Valminud joonistest seatakse näitus erinevatest uuritud objektidest, näitust analüüsitakse koos lastega, lisaks juhendaja selgitused, 10 minutit
  • Õpilased sätivad korda töölaua, 5 minutit

 

  • Õppeprogramm lõpeb looduskeskuse õppeklassis, kus tehakse viimased kokkuvõtted õpitust.

Viimati uuendatud:

03.05.2021