Õppeprogrammid

Uudista ja uuri on mänguline retk looduse märkamiseks, tunnetamiseks ja uurimiseks. Programmi käigus vaadeldakse erinevaid kooslusi ning püütakse välja selgitada vastavale looduskooslusele omaseid iseloomustavaid liike.

Keskkonnahariduslikus õppeprogrammis tutvustatakse kodumaiste loomade ja taimede elu ning kohastumusi erinevatel aastaaegadel. Sisse tuuakse ka elurikkuse, fotosünteesi ja toiduahela  mõisted.

Programmi eesmärk on õpilaste teadlikkuse suurendamine inimtegevuse mõjust keskkonnale, looduse ja keskkonna sidumine jätkusuutliku arengu ning loodusressursside säästliku kasutamisega. Õpilased märkavad ja tunnevad tavalisi meie lähiümbruses elavaid ja lendavaid linde, eristavad erinevaid liike,

Programmi eesmärgiks on tutvuda kopra, kui Eesti suurima närilise ning looduskeskkonda ja elurikkust aktiivselt mõjutava liigiga ning vaadelda loodusretke käigus kopra tegevusjälgi. 

Õppeprogrammis pöörame tähelepanu erinevate koosluste elutingimustele ja elurikkusele taimede näitel. Osalejad saavad Selli-Sillaotsa rajal ülevaate Alam-Pedja looduskaitsealal asuva Laeva soo ja selle äärse metsa taimestikust.