Õppeprogrammid

Programmi eesmärgiks on tutvuda kopra, kui Eesti suurima närilise ning looduskeskkonda ja elurikkust aktiivselt mõjutava liigiga ning vaadelda loodusretke käigus kopra tegevusjälgi. 

Programm toimub VVV SA radadel, kus on kopra pesakuhilad. Programmi käigus matkatakse kopraga seotud elupaikades.