Õppeprogrammid

Programmi eesmärgiks on tutvuda kopra, kui Eesti suurima närilise ning looduskeskkonda ja elurikkust aktiivselt mõjutava liigiga ning vaadelda loodusretke käigus kopra tegevusjälgi.