Juhis õpetajale:

Selga ilmastikule vastav riietus, kummisaapad on kohustuslikud. 24 õpilase kohta kaks saatjat. Liikumispuudega inimestele retke osa kahjuks ei sobi.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

24

Läbiviimise koht:

Kohila Keskkonnahariduse keskus, Raplamaa, Kohila vald

Maakond:

Raplamaa

Otsekontakt:

khk@kohila.edu.ee
+372 585 58040

Programmi läbiviija:

Kadri Rütmann

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Pliiatsimaa
Author:
Kohila KHK
P4170345.jpg(3.89 MB)
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Author:
Kohila KHK
P4170351-1.jpg(4.06 MB)
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Author:
Kohila KHK
P4170357.jpg(3.8 MB)
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Author:
Kohila KHK
P4170380.jpg(3.62 MB)
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Author:
Kohila KHK
P4170384.jpg(3.92 MB)

Pikk kirjeldus:

Eesmärgiks on tutvuda kopra kui looduskeskkonda ja elurikkust aktiivselt mõjutava liigiga ning vaadelda loodusretke käigus kopra tegevusjälgi. Koolituse esimene osa toimub Kohila Keskkonnahariduse Keskuses, kus tutvutakse kopra kui ökosüsteemi muutva liigiga- vaadeldakse tunnuseid, paljunemist, levikut, toiduobjektist tulenevaid erisusi, kohastumusi.   Loodusretk Raplamaal Kohila vallas paikneva kopra pesakuhila juurde. Vaatleme  kopra tegevusjälgi looduses ning mõju loodusele ning metsamajandusele. Kobras kui jahiloom. [caption id="attachment_26253" align="alignnone" width="300"] Kopra kodu.[/caption] Seos õppekavaga   Toetab läbivat teemat “Tehnoloogia ja innovatsioon”. Õppes kasutatakse  IKT vahendeid. Toetab alljärgnevate Loodusainete valdkonna õppekava teemade õpieesmärkide saavutamist. 2.2.4.2. Selgroogsete loomade tunnused 1) seostab imetajate välistunnuseid nende elukeskkonnaga; 2) analüüsib selgroogsete loomade erinevate meelte olulisust sõltuvalt nende elupaigast ja -viisist; 3) analüüsib erinevate selgroogsete loomade osa looduses ja inimtegevuses; 4) leiab ning analüüsib infot loomade kaitse, püügi ja jahi kohta; 5) väärtustab selgroogsete loomade kaitsmist.   2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse. 6) lahendab bioloogilise mitmekesisuse kaitsega seotud dilemma probleeme; 7) väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning suhtub vastutustundega ja säästvalt erinevatesse ökosüsteemidesse ning elupaikadesse. [caption id="attachment_26250" align="alignnone" width="300"] Tamm maa-aluse jõe ees.[/caption]
Maksumus: Tasuline/150

Viimati uuendatud:

20.03.2020