Puhta vee teemapark
Vaade Metsamõisa tiigile

Kesk-Eestis asub interaktiivne Puhta vee teemapark, kus Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetajad viivad läbi haridusasutustele riikliku õppekava kohaseid interaktiivseid õppeprogramme, kus noored saavad teoreetilisi loodushariduslikke teadmisi kinnistada põnevate ja mitmekülgsete mänguliste tegevuste kaudu looduses.

Puhta vee teemaparki on oodatud külastama igas vanuses lapsed ja noored. Meie tuntuimad ekspositsioonid on räätsa-, jalgratta- ja jalgsimatkad, hakkamasaajad looduses ehk valmistumine kriisi üleelamiseks, ratastoolirajad,  MeelteaedMetsaparkNutiakAdeemia (tahvelarvuti kasutamise õpe õppetöös sh õpetajatele) ning ümbruskonnas paiknevad harivad õpperajad

Metsamõisa talu, Järsi küla, Tapa vald
Lääne-Virumaa 46007

+372 513 2149

59.056246230832, 26.005742902832

Puhta vee teemapark on puhta vee temaatikale keskenduv teaduspark, kust saab vastuse küsimustele: kuidas tekib puhas põhjavesi ja kuidas sõltub elu puhtast veest ning millest muutub vee kvaliteet. Teemapark koos selle keskusega paikneb Pandivere kõrgustikul, Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundlikul alal Metsamõisa talus Järsi külas Tapa vallas. Tutvustame looduse kasutamise võimalusi tervise edendamiseks, pakkudes loodusõpet ja matkamisvõimalusi , sh puuetega inimestele.

Tehnoloogiahuvilistel on võimalik saada osa taastuvenergia- ning innovaatilisest M-õppest.

Teemapargis asub ka teraapiline Meelteaed, kus on kõigil võimalik rakendada oma viite meelt – nägemist, kuulmist, haistmist, kompimist ja maitsmist – ning parendada enda tervist.

Viime läbi räätsamatku Savalduma ja Jävesoo soodes koolinoortele alates 4. klassist.

Õppeprogrammid haridusasutustele

Lasteaed

 1. Praktilised oskused looduses liikujale ehk hakkamasaamine looduses
 2. Külastame mesilaste vaatlustaru ja teisi putukaid
 3. Veetarga retk karstialale ja Äntu allikajärvedele
 4. Praktiline elu õpe Metsamõisa tiigis
 5. Meeled aitavad tunnetada loodust
 6. Elu Talvises metsas
 7. Puhta Vee Teemapargi jõuluprogramm
 8. Õppepäev Puhta Vee Teemapargi õpperajal
 9. Helid ja hääled looduses

I kooliaste

 1. Veetarga retk karstialale ja Äntu allikajärvedele
 2. Praktiline orienteerumine koos kaardiõppega maastikul
 3. Külastame mesilaste vaatlustaru ja teisi putukaid
 4. Praktilised pädevused looduses liikujale ehk hakkamasaamine looduses
 5. Praktiline elu õpe Metsamõisa tiigis
 6. Puud ja põõsad pargis ning metsas nuhvliga (NutiAkadeemia)
 7. Metsaelu talvel
 8. Meeled aitavad tunnetada loodust
 9. Puhta Vee Teemapargi jõuluprogramm
 10. Jahitarga retk looduses
 11. Looduslikest materjalidest esemete valmistamine
 12. Õppepäev Puhta Vee Teemapargi õpperajal
 13. Talvine aeg metsas

II kooliaste

 1. Veetarga retk karstialale ja Äntu allikajärvedele
 2. Külastame mesilaste vaatlustaru ja teisi putukaid
 3. Praktilised pädevused looduses liikujale ehk hakkamasaamine looduses
 4. Maakasutus nitraaditundlikul alal (Põllumajandus nitraaditundlikul alal, Pandiverel)
 5. Helid ja hääled looduses
 6. Praktiliste taastuvenergia väikelahenduste õpe
 7. Orienteeru, avasta ja õpi nuhvliga. (NutiAkadeemia)
 8. Praktiline orienteerumine koos kaardiõppega maastikul
 9. Järvesoo ja Savalduma soo räätsamatk loodusest hoolijatele Pandivere kuplil
 10. Looduse jäädvustusretk
 11. Looduse avastusõpe
 12. Praktiline mõõtmine looduses

III kooliaste

 1. Praktilised pädevused looduses liikujale ehk hakkamasaamine looduses
 2. Veetarga retk karstialale ja Äntu allikajärvedele
 3. Järvesoo ja Savalduma soo räätsamatk loodusest hoolijatele Pandivere kuplil
 4. Praktiline orienteerumine maastikul koos kaardiõppega
 5. Praktiliste taastuvenergia väikelahenduste õpe
 6. Maakasutus nitraaditundlikul alal (Põllumajandus nitraaditundlikul alal, Pandiverel)
 7. Külastame mesilaste vaatlustaru ja teisi putukaid
 8. Looduse jäädvustusretk
 9. Põhjavee teke ja selle kaitse olulisus Pandivere kõrgustiku näitel
 10. Looduse jäädvustusretk
 11. Looduse avastusõpe

Gümnaasium

 1. Järvesoo ja Savalduma soo räätsamatk loodusest hoolijatele Pandivere kõrgustikul gümnaasiumile
 2. Praktilised pädevused looduses liikujale ehk hakkamasaamine looduses
 3. Veetarga retk karstialale ja Äntu allikajärvedele
 4. Praktiline orienteerumine maastikul koos kaardiõppega
 5. Maakasutus nitraaditundlikul alal (Põllumajandus nitraaditundlikul alal, Pandiverel)
 6. Maa kui süsteem (NutiAkadeemia)

Kõige populaarsemad on õpilaste seas keemiliste katsete läbi viimine (nt lubjakivi reaktsioon sidrunhappega), füüsikaga seotud töötoad (aurulaeva, kompassi ja päikesepaneeli ehitamine) praktiline orienteerumine kaardiga maastikul ning loodusõpetusest tuttava väikse- ja suureveeringe mudeli katsetamine ning puurkaevust käsitsi vee välja pumpamine. Samas on ka uuenduslikud tahvelarvuti abil läbiviidavad NutiakAdeemia õppeprogrammid üha enam nii noorte kui õpetajate heakskiitu pälvinud.

NutiAkadeemia õppematerjalid leiate SIIT.

 

Kuidas tulla Puhta vee teemaparki?  Puhta vee teemaparki saab tulla bussi ja autoga, soovi korral ka rongiga 17 km kaugusel asuvasse Tamsalu rongijaama, kust saab edasi tulla jalgratastega: kas isikliku või renditud jalgrattaga (kokku on Puhta vee teemapargil rentimiseks 34 jalgratast).

Oleme ligipääsetavad ka erivajadustega õpilastele, kellele oleme samuti loonud looduses viibimise võimalused – meie ekspositsioonid Meelteaed, 16. sajandil rajatud Metsapargi ratastoolirada ning 2015. aastal valminud koolitusmaja on loodud mugavaks kasutamiseks ka ratastoolis lastele ja noortele.

Koostöös aiandusterapeutide ning loodusgiididega pakume ka liitpuudega lastele ja noortele teraapilisi ning arendavaid tegevusi looduskeskkonnas.

Õppeprogrammid puuetega õpilastele

 1. Külastame mesilaste vaatlustaru ja teisi putukaid
 2. Veetarga retk karstialale ja Äntu allikajärvedele
 3. Helid ja hääled looduses
 4. Meeled aitavad tunnetada loodust
 5. Praktilised pädevused looduses liikujale ehk hakkamasaamine looduses
 6. Praktiliste taastuvenergia väikelahenduste õpe
 7. Jahitarga retk looduses
 8. Õppepäev Puhta Vee Teemapargi õpperajal
 9. Puhta Vee Teemapargi jõuluprogramm
 10. Talvine aeg metsas
 11. Maakasutus nitraaditundlikul alal (Põllumajandus nitraaditundlikul alal, Pandiverel)
 12. Elu Talvises metsas
 13. Puhta Vee Teemapargi jõuluprogramm
 14. Looduse jäädvustusretk

Priit Adler, kes on matkajuht, noorsootöötaja ja loodusgiid ning Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja

Ain Aaasa, kes kes on matkajuht, noorsootöötaja ja loodusgiid ning Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja

Helgi Sammel, kes on matkajuht, noorsootöötaja ja loodusgiid ning Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja

Juhendajad on saanud ettevalmistuse töötamiseks puuetega inimestega, on läbinud esmaabikoolituse ja TÜ uurimusliku õppe koolituse.