Puhta vee teemapark
Vaade Metsamõisa tiigile

Kesk-Eestis asub interaktiivne Puhta vee teemapark, kus viiakse koostöös oma ala ekspertidega läbi haridusasutuste riikliku õppekava kohaseid interaktiivseid õppeprogramme, mille abil saavad õpilased põnevate ja mitmekülgsete mänguliste tegevuste õppida loodus- ja täppisteadusi.

Puhta vee teemaparki on oodatud külastama igas vanuses lapsed ja noored. Meie tuntuimad ekspositsioonid on MeelteaedMetsaparkNutiakAdeemia (tahvelarvuti kasutamise õpe õppetöös sh õpetajatele) ning ümbruskonnas paiknevad harivad õpperajad

Metsamõisa talu, Järsi küla, Tapa vald
Lääne-Virumaa 46007

+372 513 2149

59.056192726488, 26.0098026

Puhta vee teemapark on puhta vee temaatikale keskenduv teaduspark, kust saab vastuse küsimustele: kuidas tekib puhas põhjavesi ja kuidas sõltub elu puhtast veest ning millest muutub vee kvaliteet. Teemapark koos selle keskusega paikneb Pandivere kõrgustikul, Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundlikul alal Metsamõisa talus Järsi külas Tamsalu vallas. Tutvustame looduse kasutamise võimalusi tervise edendamiseks, pakkudes loodusõpet ja matkamisvõimalusi kõigile, sh puuetega inimestele. Tehnoloogiahuvilistel on võimalik saada osa taastuvenergia- ning innovaatilisest M-õppest. Teemapargis asub ka teraapiline Meelteaed, kus on kõigil võimalik rakendada oma viite meelt – nägemist, kuulmist, haistmist, kompimist ja maitsmist – ning parendada enda tervist. Koreraldame räätsamatku Savalduma ja Jävesoo soodes koolinoortele alates 4. klassist.

Kõige populaarsemad on õpilaste seas keemiliste katsete läbi viimine (nt lubjakivi reaktsioon sidrunhappega), füüsikaga seotud töötoad (aurulaeva, kompassi ja päikesepaneeli ehitamine) praktiline orienteerumine kaardiga maastikul ning loodusõpetusest tuttava väikse- ja suureveeringe mudeli katsetamine ning puurkaevust käsitsi vee välja pumpamine. Samas on ka uuenduslikud tahvelarvuti abil läbiviidavad NutiakAdeemia õppeprogrammid üha enam nii noorte kui õpetajate heakskiitu pälvinud.

NutiAkadeemia õppematrjalid leiate SIIT.

Vaata pilte Puhta vee teemapargist ja erinevatest sündmustest SIIT.

Kuidas tulla Puhta vee teemaparki?  Puhta vee teemaparki saab tulla bussi ja autoga, soovi korral ka rongiga 17 km kaugusel asuvasse Tamsalu rongijaama, kust saab edasi tulla jalgratastega: kas isikliku või rongijaamast laenutatud jalgrattaga (kokku on Puhta vee teemapargil laenutamiseks 34 jalgratast).

Oleme ligipääsetavad ka erivajadustega õpilastele, kellele oleme samuti loonud looduses viibimise võimalused – meie ekspositsioonid Meelteaed, 16. sajandil rajatud Metsapargi ratastoolirada ning 2015. aastal valminud koolitusmaja
on loodud mugavaks kasutamiseks ka ratastoolis lastele ja noortele. Koostöös aiandusterapeutide ning loodusgiididega pakume ka liitpuudega lastele ja noortele teraapilisi ning arendavaid tegevusi looduskeskkonnas.

Priit Adler, kes on matkajuht, noorsootöötaja ja loodusgiid ning Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja

Ain Aaasa, kes kes on matkajuht, noorsootöötaja ja loodusgiid ning Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja

Helgi Sammel, kes on matkajuht, noorsootöötaja ja loodusgiid ning Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja

Juhendajad on saanud ettevalmistuse töötamiseks puuetega inimestega, on läbinud esmaabikoolituse ja TÜ uurimusliku õppe koolituse.