Õppeprogrammid

Mängime tarbimisharjumusi käsitlevat õppemängu “Kus on elu säästlikum ja mõistlikum?”.

Uues püsiekspositsioonis „Sissejuhatus Eesti disaini“ olevaid esemeid lähemalt uurides saadakse aimu mõttelaadi muutumisest Eesti disainis viimase saja aasta jooksul.

Programmi eesmärgiks on selgitada lastepäraselt (eakohaselt) majanduse mõistet ja selle laiahaardelisust. Tutvustada lastele igapäevaelu seoseid majandusega – tarbimisvalikud, soovid vs tegelikud võimalused.

Soovite koolis vähendada tekkivaid jäätmeid ja muuta koolipere tarbimisharjumusi? Tahate tõsta teadlikkust jäätmete vähendamise vajalikkusest? Jäätmeaudit on esimene samm jäätmekäitluse muutmise suunas.

Programm aitab õpilastel mõista taimede tähtsust ning õppida tundma erinevaid toidutaimi. Õppepäeva jooksul omandatakse teadmisi vaatluse, võrdluse ja isikliku kogemuse kaudu. Toimub õppekäik botaanikaaia kasvuhoonetes ja Meelte aias.

Programm tutvustab läbi rühmatööde mobiiltelefoni elutsüklit – milliseid materjale kasutatakse mobiiltelefoni tootmises, millistest maailma paikadest need materjalid on pärit, kuidas toimub nende kaevandamine ja millist mõju avaldab see keskkonnale.

Programm tutvustab läbi rühmatööde mobiiltelefoni elutsüklit – milliseid materjale kasutatakse mobiiltelefoni tootmises, millistest maailma paikadest need materjalid on pärit, kuidas toimub nende kaevandamine ja millist mõju avaldab see keskkonnale.

Õppepäeval keskendutakse peamiselt looduse vahetule kogemisele (õppekäik kasvuhoonetes, et tutvuda erinevate toidu-, kiu-, ravimtaimedega) ning praktilisele tegevusele (vürtsi- ja maitsetaimede äratundmine haistmismeele abil, sobivate ravimtaimede valimine piltkaartide abil jt tarbetaimedega seot

Õpilane mõistab taaskasutuse ja säästliku ning jätkusuutliku tarbimise olulisust, õpib looduses leiduvat praktiliselt, loovalt ja säästlikult kasutama.

Sündmused

Kolmapäeval (28.10) algusega kell 18.00 kutsume kõiki huvilisi keskkonnateemalisele filmiõhtule. Oktoobrikuu KINO+ on pühendatud õiglase kaubanduse teemadele ning täpsemalt räägime kohvi kasvatamisest ja kasvatajatest. Sellel aastal tähistatakse Eestis 13.