Õppeprogrammid

Õpilane tunneb tavalisemaid toataimi, oskab neid hooldada ja väikseid taimi ka istutada. Õpilane arutleb tarbetaimede vajalikkuse teemal, saab lühiülevaate söögitaimedest, maitsetaimedest, ravimtaimedest ja mürgistest taimedest ning lahendab erinevaid teemakohaseid ülesandeid.

Õppida loodust tundma läbi muinasaja inimese maailmapildi
Saada juurde bioloogia- ja ajalooteadmisi

Õppeprogramm annab ülevaate sellest, millised söödavad ja mürgised taimed kasvavad Eesti looduses. Müüdid ja tegelikkus.

Õppepäeval keskendutakse peamiselt looduse vahetule kogemisele (õppekäik kasvuhoonetes, et tutvuda erinevate toidu-, kiu-, ravimtaimedega) ning praktilisele tegevusele (vürtsi- ja maitsetaimede äratundmine haistmismeele abil, sobivate ravimtaimede valimine piltkaartide abil jt tarbetaimedega seot

Mida teha, kui ainsaks suunanäitajaks on kaart, tikud said märjaks ja nii väga tahaks sooja või tassikese kuuma teed ja natukenegi midagi süüa? Kellest ma hoolin ja kuidas liikuda looduses jälgi jätmata, ise terveks jäädes?

Programm toimub Viljandi linnas Uueveski parkmetsas.

Õppida loodust tundma läbi muinasaja inimese maailmapildi.
Saada juurde bioloogia- ja ajalooteadmisi.

Õppekäigul rappa on eesmärk läbi aktiivtegevuste ja erinevate meelte suurendada teadmisi rabakooslusest. Millised loomad-linnud elavad rabas, miks on seal nii vähe taimi, kes on raba kõige olulisemad tegelased, mis on turvas?

Õpime tundma ja eristama loodushelisid ning linnu- ja loomahääli, matkima loomade ja lindude häälitsusi, õppida valmistama looduslikest esemetest muusikainstrumenti.