Õppeprogrammid

Õppepäeval keskendutakse peamiselt looduse vahetule kogemisele. Õpilane tutvub avamaakollektsioonidega ning külastab Kloostrimetsa soo-õpperada. Õpilasele selgitatakse, mis on herbaarium, kuidas seda kasutatakse ja valmistatakse.

Õppepäeval keskendutakse peamiselt praktilisele tegevusele (puittaimede määramine ja herbaarlehe valmistamine) ja looduse vahetule kogemisele (õppekäik kasvuhoonetes, mis võimaldab õpilasel tunnetada paremini taimeriigi mitmekesisust).