Õppeprogrammid

Õpime tundma Eesti tähtsamaid veekogusid rõhuga Emajõel, Peipsil ja Võrtsjärvel. Õpime ilmakaari, kompassi kasutamist ja orienteerumist. Programmi osa on sõit viikingilaevaga Turm.

Tahvelarvutiga looduses liikumine ja küsimusepunktide otsimine (orienteerumine kaardi järgi). Õpilased otsivad ja läbivad iseseisvalt enda valitud järjekorras kuni 15 vaatluskohta ning vastavad neis kohtades ruutkoodiga avanevatele küsimust

Programmi  jooksul  viiakse läbi praktiline õpperetk “Orienteerumine maastikul”.

Õppematerjalid

Uurimusliku õppe projekti raames tehtud õpilaste tööde näidised.