energia

Õppeprogrammid

Energia avastuskeskuse ekspositsioonil ja õppeklassis läbi viidav aktiivõppeprogramm toetab eelkõige 3.

Õppeprogrammi eesmärk on tõsta õpilaste teadlikkust energia- ja ressursisäästu teemadel.

Mängime tarbimisharjumusi käsitlevat õppemängu “Kus on elu säästlikum ja mõistlikum?”.

Õppeprogrammi eesmärk on tõsta õpilaste teadlikkust energia- ja ressursisäästu teemadel.

Õppeprogrammi eesmärk on tõsta õpilaste teadlikkust energia- ja ressursisäästu teemadel.

Õppematerjalid

Alushariduse programmile “Mina ja keskkond” vastav neljast keskkonnaalasest (energiasääst, jäätmed,  vesi, looduskaitse) situatsioonipildist koosnev  postrite/situatsioonipiltide komplekt. Piltide alusel töötati välja eesti keele õppeprogramm lastele, kelle emakeeleks on vene keel.