Õppeprogrammid

Aktiivõppemeetodite abil tutvutakse vooluringi, elektri kui mõistega ja elektrit juhtivate ja mittejuhtivate materjalidega, räägitakse elektiohutusest, tehakse sellele vastavalt katseid, räägitakse keskkonnasõbralikest valikutest.

Kahe või kolme praktilise ülesandega töötuba, kus käsitletakse teemasid elektrivool ja selle allikad, vooluring, elektrit (mitte)juhtivad materjalid, lüliti roll vooluringis.

Energia avastuskeskuse ekspositsioonil ja õppeklassis läbi viidav aktiivõppeprogramm toetab eelkõige 3.

Õppeprogrammis selgitatakse mis on elektrivool. Praktilises osas jagatakse õpilased gruppidesse

  • koostavad lihtsama vooluringi;
  • õpivad kasutama multimeetrit ja määravad  elektrijuhtivust.