Õppeprogrammid

“Uurime elektrit” programmi kaudu tutvuvad õpilased läbi praktiliste, uurimuslike meetodite vooluringiga, elektri kui mõistega, tutvuvad elektrit juhtivate ja mittejuhtivate materjalidega. Mõistavad elektriohutuse võtteid, oskavad hoida ennast ning teisi, teha ohutuid katseid.

Kahe või kolme praktilise ülesandega töötuba, kus käsitletakse teemasid elektrivool ja selle allikad, vooluring, elektrit (mitte)juhtivad materjalid, lüliti roll vooluringis.

Õppeprogrammi raames toimub Ubari maastikukaitseala külastus ja matk koos järsakul ronimisega kõrguste vahedega kuni 20 m. Tutvume Põhja-Eesti klindi ja vääriselupaiga tunnustele vastava metsaga pangapealsel.

Õppeprogramm koosneb planetaariumifilmist „Taevatuled,” kus tutvustatakse äikest kui atmosfäärinähtus

Tegemist on grupitöö vormis toimuva aruteluga, kus õpilased kaardistavad enda jaoks olulisi keskkonna-loodushoiu probleeme ja otsivad konkreetseid võimalusi, kuidas nemad saavad reaalselt panustada probleemi leevendamisse. Programmi lõpus tehakse ühine päeva kokkuvõte.

Õpilased lähevad koos juhendajaga Keila-Joe parki, otsivad linde, taimi, putukaid, määravad neid koos. Toimub ka küsimustele vastamine looduses nähtu, infostendide või interneti abil, Programmi lõpus tehakse ühine päeva kokkuvõte. Parimad saavad auhinnad.

Õppematerjalid

Ülesannete kogumik on mõeldud eelkõige keskkondlike orienteerumiste korraldamiseks, kuid ülesandeid saab kasutada ka muudeks tegevusteks.

Lastele energiateemaline õppematerjal, mis tutvustab nii energia teket kui ka alternatiivenergia tootmise võimalusi.