Õppeprogrammid

Põlevkivi töötleval tööstusel on Eesti kõige suurema tööstusharuna ka kõige olulisem keskkonnamõju.

See on kõige parem viis teha tutvust ordoviitsiumi kihtides olevate kivimite ja kivististega

Õppeprogramm annab ülevaate põlevkivi kaevandamisest

Õppeprogramm annab ülevaate kaevurite erinevatest töökeskkondadest.

Programmi käigus uuritakse: milline on karjääri

Õppeprogramm annab ülevaate põlevkivi kaevandamisest ja tö

Õppeprogramm annab põhjaliku ülevaate põlevkivi kaevandamisest

Õppematerjalid