töökoda

Õppeprogramm annab põhjaliku ülevaate põlevkivi kaevandamisest allmaakaevanduses ja  karjääris ning selle mõjudest keskkonnale. Lisaks käsitleb programm inimese igapäevase elektri tarbimise ning keskkonnamõju seoseid. Õppeprogramm koosneb 4st põhiosast. Lisaks antakse aega ca 20 minutit lõunapausiks. Söök tuleb omal kaasa võtta või eraldi tellida.

Tegevused:

 • Õppekäik allmaamuuseumis. Tutvutakse põlevkivi allmaakaevandamisega. Uuritakse kaevandatavaid põlevkivi kihte, veejuhtimist, kaevandamistehnikaid jne.
 • Õppekäik Eesti kaevandusmuuseumi territooriumil. Läbi põneva orienteerumismängu tutvutakse põlevkivi fraktsioonidega, kaevandamise kõrvalsaadustega, põlevkivi kaevandamisega seotud töödega maa peal.
 • Õppekäik jalgsi Aidu karjääri kõige vanemas osas. Programmijuht räägib huvitavaid fakte põlevkivi karjääriviisilisest kaevandamisest ja rekultiveerimisest. Matka käigus teostatakse vaatlusi ja mõõtmisi ning lahendatakse ülesandeid:
  • Rekultiveeritud metsa puistu vaatlus
  • Kaevandusvete omaduste mõõtmine: temperatuur, pH, läbipaistvus, sügavus.
  • Kaevandusvete elustiku vaatlus.
  • Põlevkivi ja paekivi tiheduse välja arvestamine.
 • Õppekäik transpordiga Aidu karjääri uuemas osas, kust avanevad suurepärased vaated karjäärile. Matka käigus teostatakse  vaatlusi ja mõõtmisi ning lahendatakse ülesandeid:
  • Põlevkivi põletamisel eralduv CO2.
  • Koduse energia tarbimise jalajälje välja arvestamine: energiaks vajaliku põlevkivi, jääkprodukti ehk tuha ja väljapumbatava vee koguse arvutamine.

Õppeprogramm broneeri muuseumi broneerimiskeskuses.

 

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

5 tundi

Grupi suurus:

17

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

535€

Lisainfo:

Rühma suurus: kuni 17 õpilast + 1 õpetaja

Hind: 535.00 eurot/ 1 rühm

Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.

Õppeprogramm viiakse läbi koostöös Alutaguse Matkaklubi ja Adrenaator Grupiga.

Läbiviimise koht:

allmaamuuseum, Aidu karjäär

Läbiviimise asukoht:

59.349995825108, 27.17399597168

Maakond:

Ida-Virumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel

Viimati uuendatud:

19.03.2022