Õppeprogrammid

See on kõige parem viis teha tutvust ordoviitsiumi kihtides olevate maavarade, kivimite ja kivististega.

Kontseptsiooni “Inimene ja meri” (Hohe Tied e.V., Kiel) alusel koostatud mereökoloogia teemaline õuesõppeprogramm.

See on kõige parem viis teha tutvust ordoviitsiumi kihtides olevate kivimite ja kivististega

Koolis läbiviidavas 90 min kestvas õppeprogrammis uuritakse Eesti looduse mitmekesisust erinevates organismirühmades (selgroogsed ja selgrootud loomad, taimed, seened), unustamata ka kivististena säilinud, varasemate geoloogiliste ajastute looduspärandit.

Põlevkivi jätkub Eestis veel 50 aastaks. Kuidas pärast põlevkivi otsasaamist eluga edasi minna?

Kas õpime elama ilma elektrita või õpime tootma elektrit alternatiivsete meetoditega?

Uus õppeprogramm, kus tutvustatakse põhjalikult rändkivide tekkimist, liikumist ning Eestis paiknevaid rändkive.

Jääaja Keskuse õppeprogramm, mis avab rändkivide ja nende uurimise põneva maailma

See on kõige parem viis teha tutvust ordoviitsiumi kihtides olevate maavarade, kivimite ja kivististega.