Õppeprogrammid

Järveteemalises õppeprogrammis õpitakse tundma järvede ja järveelustiku eripära, järvede teket ja arengut, elutingimusi järves, toiduahelaid; järvede tähtsust, kasutamist ja kaitset. Teadmiste kinnistamiseks valmistavad õpilased järve mudeli.

Õppeprogrammi eesmärk on tekitada õpilastes huvi selgrootute vastu. Programmi käigus õpivad lapsed erinevate vahenditega püüdma ja vaatlema vees ja metsakõdus elavaid pisiloomi.

Õppeprogrammi käigus saadakse kogemus vee-elukeskkonna ja -elustiku uurimisest, arendatakse vaatlemis-, märkamis- ja koostööoskust. Tehakse vaatlusi: mõõdetakse vee temperatuuri ja happesust, võimalusel ka veekogu sügavust ja Secchi kettaga vee läbipaistvust.

Uurimuslikul õppel põhinev programm kus tutvutakse tiigi, jõe või järve elustikuga (sh plankton), veeselgrootute mitmekesisuse, eluviisi ja kohastumustega vee keskkonnas elamiseks ning erinevate veeorganismide esinemise ja arvukuse seostega veekogu iseloo

Programmis tutvutakse tiigi, jõe või järve elustikuga, veeorganismide kohastumustega veekeskonnas elamiseks ja veekogu toiduahelatega.

Õppeprogrammis saadakse kogemus vee-elukeskkonna ja -elustiku uurimisest, arendatakse vaatlemis-, märkamis- ja koostööoskust.

Õppeprogrammi käigus saadakse kogemus vee-elukeskkonna ja -elustiku uurimisest, arendatakse vaatlemis-, märkamis- ja koostööoskust. Tehakse vaatlusi: mõõdetakse vee temperatuuri ja happesust, võimalusel ka veekogu sügavust ja Secchi kettaga vee läbipaistvust.

Õppeprogrammis tutvutakse meie veekogudes elavatest suurselgrootute ja väiksemate selgroogsetega (konnad ja vesilikud)

Õppeprogrammis tutvutakse erinevate veeselgrootute rühmade ja nende eluviisiga. Õpitakse tundma tavalisemaid veeselgrootuid, limuseid ja kahepaiksete vastsejärke. Räägitakse veeselgrootute tähtsusest ökosüsteemis.

Õppeprogrammis tutvutakse erinevate veeselgrootute rühmade ja nende eluviisiga. Õpitakse tundma tavalisemaid veeselgrootuid, limuseid ja kahepaiksete vastsejärke. Räägitakse veeselgrootute tähtsusest ökosüsteemis.