Õppeprogrammid

Õppeprogrammi eesmärk on tõsta õpilaste teadlikkust energia- ja ressursisäästu teemadel.

Programmi käigus õpitakse tundma Eesti geoloogia põhialuseid, keskendudes Hiiumaa geoloogilise mineviku eripärale. Praktiliste tegevuste käigus õpitakse tundma erinevaid kivimeid ja nende teket.

Õppeprogrammi eesmärk on tõsta õpilaste teadlikkust energia- ja ressursisäästu teemadel.

Mängime tarbimisharjumusi käsitlevat õppemängu “Kus on elu säästlikum ja mõistlikum?”.

Õppeprogrammi eesmärk on tõsta õpilaste teadlikkust energia- ja ressursisäästu teemadel.

Õppematerjalid

Koolituse „Mets ja kestliku arengu haridus“ materjalide kogumik, mis keskendub Eesti metsade elurikkusele, selle muutumisele seoses globaliseerumisega ja kliima muutumisega ning metsa ökoloogiliste väärtuste kaitse vajalikkusele inimtegevuse eest.

Generation Awake on Euroopa Komisjoni loodud kampaania, et rõhutada seda, mida igaüks meist saab igapäevases elus teha vee, energia ja muude loodusvarade säästmiseks ning jäätmete vähendamiseks.