Õppematerjalid

Koolituse „Põllumajandusmaastikud ja kestliku arengu haridus“ materjalide kogumik, mis käsitleb Eestis kasvatavaid põllumajanduskultuure, nende mõju mullastikule ja jätkusuutlikkust põllumajanduses.

  HOB seiklus elurikkuses. Praktilised tegevused digiajastul 2020. Käsiraamat 5-9 aastaste laste õpetajatele

  Aktiivõppeprogrammis jagatakse õpilasgrupp jaotatakse viide rühma, millest igaüks tutvub süvitsi ühe alateemaga. Lahendada tuleb ette antud ülesandeid ning oma valdkonna olulisemad faktid teistele ette kanda. Ettekannet abistab ise joonistatud poster.

  Õppeprogrammid

  Õppeprogramm arendab õpilaste loodus- ja keskkonnahuvi ning kujundab vastutustundlikku suhtumist loodusesse.

  Programmi eesmärk on inimtegevuse, looduse ja pärandkultuuri konfliktide ja harmoonia eksponeerimine.

  Temaatiline videoklipp ja ettekanne koos aruteluga. Ettekandes käsitletakse järgmisi teemasid: mis on õiglane kaubandus, milleks on seda vaja, mida saavad arengumaad kasu ning mis kasu võiks sellest olla meil siin Eestis.  

  Õppeprogramm tutvustab peamisi taluloomi ja -linde: liigid ja tõud, tunnused, kehaosade nimetused, loomade roll inimeste elus.