Õppeprogrammid

“Kahe mulla keemiline analüüs ja võrdlus” pakub uurimuslikku tegevust praktiliste ülesannete kaudu analüüsimaks mahepõllumajanduse ja tavapõllumajanduse muldasid võrdlevalt. Tehakse läbi teadusliku uurimistöö kõik etapid ning analüüsitakse oma tegevust.

Õppeprogramm arendab õpilaste loodus- ja keskkonnahuvi ning kujundab vastutustundlikku suhtumist loodusesse.

Õppeprogramm tutvustab peamisi taluloomi ja -linde: liigid ja tõud, tunnused, kehaosade nimetused, loomade roll inimeste elus.

Õppematerjalid

Koolituse „Põllumajandusmaastikud ja kestliku arengu haridus“ materjalide kogumik, mis käsitleb Eestis kasvatavaid põllumajanduskultuure, nende mõju mullastikule ja jätkusuutlikkust põllumajanduses.

    HOB seiklus elurikkuses. Praktilised tegevused digiajastul 2020. Käsiraamat 5-9 aastaste laste õpetajatele

    Õppeprogrammis tutvustakse kaugseire olemust ning selle erinevaid uurimisobjekte ning nähtusi. Programmi jooksul antakse ülevaade kaugseire teadusvaldkonnast ja rakenduste tulevikuperspektiivist.