Põllumajandusmaastikud ja kestliku arengu haridus
Helle Kont

2019.-2020. a korraldas Tartu loodusmaja koolituskeskus 2-päevaste koolituste sarja, mille eesmärk oli õpetajatele, juhendajatele ja keskkonnahariduse spetsialistidele anda uusi teadmisi ja tunnetust Eesti elurikkusest ning pakkuda võimalusi, kuidas õppetöös luua seoseid kestliku arengu ja kliimamuutustega.

Toimusid järgnevad koolitused, mille materjalid on nüüd huvilistele saadavad:

 • „Põllumajandusmaastikud ja kestliku arengu haridus“
 • „Metsad ja kestliku arengu haridus“
 • „Soomaastikud ja kestliku arengu haridus“
 • “Meri ja kestliku arengu haridus”

Koolituse peamine rõhk oli praktiliste teadmiste ja erinevate õpetamismeetodite (vaatlused, katsed, kirjeldused) omandamisel.

 

Koolituse „Põllumajandusmaastikud ja kestliku arengu haridus“ materjalid

Koolitusel osalejad õppisid tundma:

 • traditsioonilisi ja uudseid Eestis kasvatavaid põllumajanduskultuure,
 • põllumajanduse mõju põllumuldadele, sh teoreetilise info toetamist eksperimentidega
 • jätkusuutlikkust põllumajanduses
 • mahepõllumajanduse eripärasid.

Juhendajad:

 • Peeter Lääniste, Eesti Maaülikool
 • PhD Anne Luik, Eesti Maaülikooli Mahekeskus
 • Elen Peetsmann, Eesti Maaülikooli Mahekeskus
 • PhD Merrit Shanskiy, Eesti Maaülikool

Lisainfo:

Koolituse väljatöötamist ja 21.-22.08.2019 toimunud koolituse toimumist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 

Lisainfo:

Maris Mägi
projektijuht, koolitusspetsialist
maris.magi@tartuloodusmaja.ee
+372 515 2884

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

Täiskasvanud

Otsekontakt:

Formaat:

Kogumik

Seotud failid:

Autor:
Tartu loodusmaja
Koolitusmaterjalide_kogumik_Pollumajandusmaastikud_ja_KAH.pdf(1.81 MB)

Viimati uuendatud:

01.02.2021