Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

20

Läbiviimise koht:

Palade Loodushariduskeskuse kivimimaja.

Maakond:

Hiiumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Palade loodushariduskeskus

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Õpilaskonverents Hiiumaa geoloogilisest minevikust ja tänapäevast. Programm 9.-12.klassi õpilastele või geoloogiahuvilistele noortele Hiiumaa geoloogia eripäraga tutvumiseks, ettekannete koostamise ja esinemisoskuse arendamiseks. Eesmärk: õpilased omandavad teadmisi Hiiumaa geoloogilisest ehitusest, maavaradest, Kärdla meteoriidikraatri tekkest ja seosest tänapäeva pinnamoega ning saavad kogemuse ettekannete koostamisest. Omandatavad mõisted: meteoriidikraater, reljeef, geoloogiline profiil, maavara, maardla, juhträndkivid, rändkivide tähtsus erinevates valdkondades. Kestus: 100-120 minutit (sissejuhatus 10 min; rühmatöö 45 min; esitlused 30 min; kokkuvõte 15 min). Soovi korral kasutatakse konverentsi lõpetamiseks võistlust ristsõnade lahendamisel (aeg 20 min). Tegevuskoht: Palade Loodushariduskeskuse kivimimaja. Vahendid: nimesildid töösektsioonide nimetustega, töölehed igale sektsioonile, Hiiumaa kontuurkaart, postri joonistamiseks A3 või A2 valge paber, markerid, värvipliiatsid, ristsõnad. Tegevused: iseseisev töö, rühmatöö, ettekanded, arutelu.
Maksumus: 70 eurot

Viimati uuendatud:

20.03.2020