Õppematerjalid

Koolituse „Põllumajandusmaastikud ja kestliku arengu haridus“ materjalide kogumik, mis käsitleb Eestis kasvatavaid põllumajanduskultuure, nende mõju mullastikule ja jätkusuutlikkust põllumajanduses.

    Õppeprogrammid

    Õpilane tunneb tavalisemaid toataimi, oskab neid hooldada ja väikseid taimi ka istutada. Õpilane arutleb tarbetaimede vajalikkuse teemal, saab lühiülevaate söögitaimedest, maitsetaimedest, ravimtaimedest ja mürgistest taimedest ning lahendab erinevaid teemakohaseid ülesandeid.

    Õppepäeval keskendutakse peamiselt looduse vahetule kogemisele (õppekäik kasvuhoonetes) ning praktilisele tegevusele (erinevaid viljatüüpe ning taimede levimisviise tutvustava tabeli täitmine ja ülesannete lahendamine).

    Räägime leivaajaloost, õpime ära 5 teraviljasorti, vaatame filmi ja valmistame väikestes gruppides odrakaraskit. Programmi lõppus lbime õppemängu "Leib"