Sügis
Foto: CRJ Talumuuseumi pildipank

Nagu nimigi ütleb, tutvustab programm sügisesi töid ja tegemisi talus, näha saab vanaaegseid talutööriistu ja- esemeid. Tutvustame teravilju ja nende ajalugu, töötlemist ja kasutamist. Saab käsikivil jahu jahvatada ja käsimasinaga koorevõid teha. Küpsetame - maitseme vaaremade aegset rukkikuklit, karaskit. Programmi ajal läheme ka lauta ja  teeme tutvust taluloomadega. 

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Osaleja:
1) kirjeldab sügisesi talutöid
2) tunneb teravilju ja neist valmistatud toite
3) hindab rukkileiva tervislikkust

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Programmis lõimuvad ajalugu, loodusõpetus, inimeseõpetus, kunstiõpetus.

Meetodid:

Aktiivloeng - tööriistade, teraviljade, loomade tutvustus

Näitlikustamine - rukkileiva tegemise õpetus

Praktilised ülesanded - käsikivil jahu jahvatamine, või tegemine käsimasinaga, vaaremade-aegse toidu (rukkikukkel, karask) maitsemine

 

Juhis õpetajale:

Riietuda vastavalt ilmastikule, kuna programmi ajal liigutakse õues ringi.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Sügis

Hind:

7€

Lisainfo:

Hind on inimese kohta.

Saame võtta kaks gruppi korraga (50), saatjad osalevad tasuta.

Hinna sees on tee ja karaskilõik.

 

Läbiviimise koht:

Talumuuseumi territoorium

Läbiviimise asukoht:

58.6776576, 25.2542976

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

kurgja@maaelumuuseumid.ee
445 8171, 5860 0025

Programmi läbiviija:

Muuseumipedagoog

Keel:

Eesti keel
Inglise keel

Seotud failid:

Sügis Talus
Author:
Piret Hion
CRJ Sügis talus.docx(40.92 KB)

-

Viimati uuendatud:

24.10.2022