Õppeprogrammid

Elurikkust tutvustav ja väärtustav programm võimaldab õpilastel praktilise töö käigus uurida  lähemalt 4 erinevat selgrootute rühma: putukaid, vähilaadseid, ämblikulaadseid ja limuseid. Paaristöö stereomikroskoopidega

Õpilased lähevad koos juhendajaga Käsmu loodusrajale, kus otsivad peidetud küsimusi Käsmu looduse, pärandkultuuri ja keskkonnaprobleemide kohta.

Programmi käigus tehakse tutvust magevee ökosüsteemidega ja neid asutavate liikidega. Õpitakse vaatlema ja kirjeldama bioloogilisi objekte. Õppeprogramm selgitab bioloogilise mitmekesisuse väärtustamise vajadust.

Õppeprogramm keskendub limuste uurimisele ja tutvumisele nende rolliga ökosüsteemides.

Erinevate selgrootute rühmade peamised tunnused, nende tähtsus looduses - arutelu ja praktikum.

Õppetöös kasutatakse  Pernova Hariduskeksuse erinevaid selgrootute näidised (käsnad, okasnahksed, ainuõõssed, ussid, limused, lülijalgsed). Praktikum viiakse läbi 4-liikmelistes gruppides.

Tutvumine Pernova Loodusmaja erinevate elusorganismide kogude ja kollektsioonidega: metsloomad - Eesti metsloomade topised Loodusmajas; linnud - Eesti lindude topised, kalad - Loodusmaja akvaariumid; taimed - Loodusmaja

Õppematerjalid

Elurikkus meie ümber on sageli midagi sellist, mida peame iseenesestmõistetavaks, tavaliseks, igaveseks. Märkame sagedamini seda, mis otseselt meid

Õppematerjal eestimaistest putukatest on allalaetavate postrite kujul.