vee-elustiku mapp

Tartu Ülikooli loodusmuuseumi poolt väljaantud õppematerjali „Vee-elustiku mapp“ eesmärgiks on toetada loodusharidust ja õuesõpet ning arendada magevee elustiku praktilise tundmaõppimise võimalusi.

Vee-elustiku mapp koosneb neljast osast:

  1. selgrootute ja kahepaiksete määramistabelid,
  2. töölehed ülesannetega õppetöö ja huvitegevuse organiseerimiseks,
  3. 19 fototahvlit ja lühiiseloomustust vee-elustiku kohta,
  4. vee-elustikku tutvustav lauamäng.

Lisainfo:

Mapis on põhitähelepanu pööratud Eesti magevee selgrootutele ja kahepaiksetele, loodud määramistabelid ja töölehed võimaldavad veeloomade vaatlemist ja määramist nii vee ääres kui ka ruumis. Määramistabelid sisaldavad lisaks joonistele, loomade rühma- ja liiginimedele ka tähtsamaid määramistunnuseid. Töölehed on koostatud vee-elustiku õppeks väli- ja sisetundide läbiviimisel.

Töölehed moodustavad komplekti:

  1. sissejuhatav tund loomarühmadega tutvumiseks,
  2. välitund veekogu ääres,
  3. õuesõpet kokkuvõttev-analüüsiv tund.

Värvitahvlitel on fotod magevee selgrootutest ja kahepaiksetest koos lühiinfoga liikide ja rühmade kohta. Kirjeldustest leiab teavet loomade liigitunnuste, ökoloogia, sigimise ja käitumise kohta. Lisaks kirjeldatakse paaril värvitahvlil (järvevaate ja veeprogrammi fotodega) lühidalt veekogu ökosüsteemi, veetaimi, veekogude kaitset ning selgrootute uurimise metoodikat ja vahendeid

Lauamäng vee-elustiku tundmaõppimiseks annab teadmisi ja aitab selgitada seoseid vee ökosüsteemi erinevate organismide vahel. Soovitatav lisakirjandus selgrootutest ja kahepaiksetest: Loomade elu,1–3, 5. köide, 1981–1985; Voore, V. Selgrootute zooloogia, 1961; Merivee, E., Remm, H. Mardikate määraja, 1973; McGavin C. George. Putukad ja ämblikud, 2005; Hart, M. Looduseraamat, 2002; Chinery, M. Euroopa putukad, 2005; Arnold, E. Nicholas. Euroopa kahepaiksed ja roomajad, 2004.

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Otsekontakt:

Materjali autor:

Kalamees, K., Tamm, A. 2007. Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Tartu, 52 lk

Formaat:

Õpimapp

Kirjeldavad märksõnad:

Seotud failid:

Autor:
Tartu Ülikooli loodusmuuseum
Vee-elustiku mapp.pdf(3.87 MB)
Autor:
Tartu Ülikooli loodusmuuseum
LM_lauamang_3.pdf(10.07 MB)
Autor:
Tartu Ülikooli loodusmuuseum
LM_mangujuhend_TYKKI.pdf(44.6 KB)

Viimati uuendatud:

31.08.2021