Tartu Ülikooli loodusmuuseum
niidumuru

Tartu Ülikooli loodusmuuseum on Eesti vanim, 1802. aastal alguse saanud muuseum. Tartu Ülikooli loodusmuuseumile kuuluvad zooloogia-, geoloogia-, botaanika- ja mükoloogiakogud. Kogume ja säilitame isendeid (eksemplare) taime-, seene- ja loomariigist ning kivimeid ja kivistisi. Osaleme teaduslike andmebaaside arendamises ja täiendamises. Korraldame näitusi ja avalikke üritusi. Koolidele ja teistele huvilistele pakume loodushariduslikke õppeprogramme ja giidiekskursioone. 

Vanemuise 46, Tartu
Tartumaa 50410

737 6076

58.3734476, 26.7162339

Tartu ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia õppeprogrammid mitmekesistavad tavapärast õppetööd ning aitavad koolitundides õpitut kinnistada. Pakume zooloogia, geoloogia, geograafia, botaanika ja muid loodusteemalisi aktiivõppe tunde. Õppeprogramme viime läbi nii loodusmuuseumis, botaanikaaias, koolis kui ka looduses.