Putukate õppeprogramm Loodusluup

Putuka õppeprogramm pakub I ja II kooliastme õpilastele võimaluse luua putukatega lähedane kontakt endale tuttavas keskkonnas. Programmi kesksel kohal on elusate eksootiliste putukate vaatlemine. Neile liskas uuritakse värvikirevaid ja kummalisi prepareeritud putukaid läbi klaasi ja binokulaari suurenduse. Kõige selle käigus tutvutakse putukatele iseloomulike välimuslike ja käitumuslike tunnustega. Programmis olulisel kohal on luua õpilases mõistmine putukate olulisuse kohta maailmas, ning kuidas nende enda igapäeva elu sõltub suurel määral putukate olemasolust. Programmi eesmärk on luua õpilastes empaatia ja suurem mõistmine neist endast nii erineva eluvormi suhtes. Meie eesmärk on inspireerida õpilast end ümbritsevat rohkem märkama ja uurima.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus

Õpitulemused:

I kooliaste: Õpilane suhtub teise eluvormi hoolivalt; Õpilane oskab näha endas ja teises eluvormis sarnaseid püüdlusi ja jooni, suureneb empaatia teistsuguse elu suhtes; Õpilasel vähenevad eelarvamused ja hirmud putukate vastu; Õpilane kirjeldab putukate välisehitust, seostab seda elukeskkonnaga ja toob näiteid nende tähtsuse kohta looduses; Õpilane kirjeldab õpitud liikide eluviise ja elupaiku; Õpilane oskab nimetada kõige tavalisemaid putukaid.
II kooliaste: Õpilane suhtub teise eluvormi hoolivalt; Õpilane oskab näha endas ja teises eluvormis sarnaseid püüdlusi ja jooni, suureneb empaatia teistsuguse elu suhtes; Õpilasel vähenevad eelarvamused ja hirmud putukate vastu; Õpilane kirjeldab putukate välisehitust, seostab seda elukeskkonnaga ja toob näiteid nende tähtsuse kohta looduses; Õpilane kirjeldab õpitud liikide eluviise ja elupaiku; Õpilane oskab nimetada kõige tavalisemaid putukaid; Õpilane mõistab taimede ja loomade suhteid looduses ja, et iga looduse lülil on mõju teisele; Õpilane mõistab, et inimene ei ole looduskeskkonnast eraldiseisev ja sõltume looduskeskkonnast.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Loodusõpetus - õpilane õpib märkama ning eesmärgistatult vaatlema eluslooduse objekte ja nähtusi ning nende põhjal järeldusi tegema.
Bioloogia- õpilasel kujuneb tervikarusaam eluslooduse põhilistest objektidest ja protsessidest ning taimede ja loomade omavahelistest seostest.
Geograafia - õpilasel kujuneb arusaam looduses ja ühiskonnas toimuvatest nähtustest ja protsessidest, nende vastastikustest seostest.

Meetodid:

prepareeritud troopilised putukad, elusad troopilised putukad, binokulaarid, kodumaiste putukate preparaadid binokulaari all uurimiseks, liitsilma mudel

Juhis õpetajale:

Õpetaja tutvub programmi sisu ja eesmärkidega. Õpilaste grupiga peab kaasas olema vähemalt üks õpetaja. Õpetajad suunavad õpilasi käsi pesema enne ja pärast programmi (enne programmi soovitavalt neutraalse või lõhnavaba seebiga). Õpetaja toetab õpilaste programmist aktiivselt osa võtma ja jälgib, et õpilased käituksid headele tavadele vastavalt ja ei vigastaks käsitletavaid putukaid. Programm peaks toimuma soojas ruumis (vähemalt 20 c). Ruumis võiks olla vähemalt üks laud, kuhu saab putukakarbid (lõpus binokulaarid) õpilaste ette nähtavale asetada. Õppekohas võiks olla ruumi, kus õpilased saavad moodustada ringi.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

120€

Lisainfo:

Hind 80€, kui tellida samal päeval vähemalt kaks programmi

Läbiviimise koht:

Tallinn, Harjumaa (külastame ise kooli)

Maakond:

Harjumaa jätk

Keskus:

Otsekontakt:

loodusluup@gmail.com
+372 5665 9402

Programmi läbiviija:

Leif-August Kirs ja Joosep Sarapuu

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus: Arutame, mida õpilased juba putukatest teavad. Mõtleme, millised on nii nende kui ka üldiselt inimeste hoiak putukate vastu ja millest see tuleneb. Meenutame, kus ja milliseid putukaid on õpilased viimasel ajal kohanud. (5 min)

Teema arendus:

I kooliaste: Maailmas on palju pisikesi loomi, aga mõtleme, mis teeb ühest putukast putuka. Kasutame prepareeritud putukate kollektsioone, et uurida putukate kehaehitust. Vaatleme putukate jalgasid, tundlaid ja tiibasid. Näeme nende kehaosade puhul varieeruvusi erinevates putukarühmades. Preparaatide näidetel tutvustame ka mõnda tuttavamat putukarühma (liblikad, mardikad, tirtsud), suuname tähelepanu nende sarnastele ja erinevatele joontele. (10 min)

II kooliaste:  Maailmas on palju erinevaid väikseid loomi, aga mõtleme, mis teeb ühest putukast putuka. Kasutame prepareeritud putukate kollektsiooni, et uurida putukate kehaehitust. Vaatleme putukate jalgasid, tundlaid ja tiibasid. Tutvustame lastele putukate liigi- ja vormirikkust. Räägime, mis on putukate suure arvukuse mõju maailmale. Tutvustame mõnda tuttavamat putukarühma (liblikad, mardikad, tirtsud). Mõtleme, mida nad söövad ja kuidas see võiks mõjutada tervet maakera loodust, kaasa arvatud mõju inimesele. Mis on liblika õiekülastuse tagajärg ning mis juhtuks, kui taimesööjad (või kiskjaputukad) kaoksid. Mõtleme enda igapäevaelu peale ja arutame, kuidas putukate kadumine meie elu muudaks. (15 min)

Praktiline osa:

I kooliaste:  Vaatleme elusaid troopilisi putukaid (raagritsikad, hiidritsikad, prussakad, tuhatjalgsed) ja näeme, kas äsja õpitu peab paika. Sealjuures avastame, et tuhatjalg ei olegi putukas. Tähelepanu on tunnuste iseärasustel: näeme, mida tähendab kamuflaaž ja millised on putukate võimalused end kaitsta. Näeme ka seda, et iga liik käitub erinevalt: mõni on väle ja uudistav, teine aga liikumatu ja tagasihoidlik. Õpime, mille abil ja kuidas putukas enda ümbritsevat maailma tajub. Kus asuvad ja millised näevad välja tema silmad, nina ja kõrvad, ning kuidas need erinevad meie omadest. Proovime vaadata maailma läbi putukasilma. Soovijad saavad putukaid enda peopesale jalutama võtta. (30-35 min)

II kooliaste:Vaatleme elusaid troopilisi putukaid (raagritsikad, hiidritsikad, prussakad, tuhatjalgsed) ja näeme, kas äsja õpitu peab paika. Sealjuures avastame, et tuhatjalg ei olegi putukas. Räägime iga putuka juures tema elupaigast ja näeme, kuidas välimuslikud ja käitumuslikud tunnused sellest sõltuvad. Tähelepanu on tunnuste iseärasustel: näeme, mida tähendab kamuflaaž ja millised on putukate võimalused end kaitsta. Avastame, mille abil ja kuidas putukas enda ümbritsevat maailma tajub. Soovijad saavad putukaid enda peopesale jalutama võtta. (30 min)

Kokkuvõte:

I kooliaste:  Arutleme, kes oli lemmik nähtud putukas ja mille poolest. Lõpetuseks anname lastele vabas vormis võimaluse binokulaariga putukaid suurenduse all uurida. Kindlasti näeme liblika värvilisi tiivasoomuseid, punnis liitsilmasid ja karvaseid jalgasid. (10-15 min)

II kooliaste: Arutame, kes oli laste lemmik putukas ja mis tema kohta meelde jäi. Kordame üle putukate erinevad ametid looduses. Lõpetuseks anname lastele vabas vormis võimaluse binokulaariga putukaid suurenduse all uurida. Kindlasti näeme liblika värvilisi tiivasoomuseid, punnis liitsilmasid ja karvaseid jalgasid. (10 min)

Viimati uuendatud:

27.10.2022