Putukate õppeprogramm lasteaiale

Putuka õppeprogramm pakub lasteaialastele võimaluse luua putukatega lähedane kontakt tuttavas ja turvalises keskkonnas. Programmi kesksel kohal on elusate eksootiliste putukate vaatlemine. Neile lisaks uuritakse värvikirevaid ja kummalisi prepareeritud putukaid läbi klaasi ja binokulaari suurenduse. Kõige selle käigus tutvutakse putukatele iseloomulike välimuslike ja käitumuslike tunnustega. Programmi eesmärk on luua lastes empaatia ja suurem mõistmine neist endast nii erineva eluvormi suhtes. Meie eesmärk on inspireerida last end ümbritsevat rohkem märkama ja uurima.

Õpipädevused:

enesekohased oskused
mänguoskused
sotsiaalsed oskused
tunnetus- ja õpioskused

Õpitulemused:

Laps suhtub teise eluvormi hoolivalt;
Laps oskab näha endas ja teises eluvormis sarnaseid püüdlusi ja jooni, suureneb empaatia teistsuguse elu suhtes;
Lapsel vähenevad eelarvamused ja hirmud putukate vastu; Laps tunneb ära putukate erinevad kehaosad, oskab neid kirjeldada ja teab nende eesmärki putukale;
Laps oskab nimetada kõige tavalisemaid putukaid;
Laps oskab kirjeldada, kuidas putukas ümbritsevat tajub ja kuidas see erineb inimesest;
Laps mõistab, et elusolendi välimus ja käitumine olenevad tema elukeskkonnast.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

  • Mina ja keskkond - Looduskeskkond. Elukeskkond. Laps suunatakse ümbritsevat maailma märkama ja uurima.
  • Keel ja kõne - suhtlemine, jutustamine ja kuulamine. Lapsele luuakse kõnekeskkond, kus ta kuuleb teiste kõnet ning ta saab ka ise kõnelda, tegutsedes koos täiskasvanuga.
  • Matemaatika - võrdlemine, loendamine

Meetodid:

prepareeritud troopilised putukad, elusad troopilised putukad, binokulaarid, kodumaiste putukate preparaadid binokulaari all uurimiseks, liitsilma mudel

Juhis õpetajale:

Rühmaõpetaja tutvub programmi sisu ja eesmärkidega. Laste grupiga peab kaasas olema vähemalt üks rühmaõpetaja, ideaalis üks täiskasvanu iga 10 lapse kohta. Õpetajad suunavad lapsi käsi pesema enne ja pärast programmi (enne programmi soovitavalt neutraalse või lõhnavaba seebiga). Õpetaja toetab lapsi programmist aktiivselt osa võtma ja jälgib, et lapsed käituksid headele tavadele vastavalt ja ei vigastaks käsitletavaid putukaid. Programm peaks toimuma soojas ruumis (vähemalt 20 c). Ruumis võiks olla vähemalt üks lapsele sobiva kõrgusega laud, kuhu saab putukakarbid (lõpus binokulaarid) laste ette nähtavale asetada. Õppekohas võiks olla ruumi, kus lapsed saavad moodustada ringi.

Sihtgrupp:

Lasteaed

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

120€

Lisainfo:

Hind 80€, kui tellida samal päeval vähemalt kaks programmi

Läbiviimise koht:

Tallinn, Harjumaa (külastame ise lasteaeda)

Maakond:

Harjumaa jätk

Keskus:

Otsekontakt:

loodusluup@gmail.com
+372 5665 9402

Programmi läbiviija:

Leif-August Kirs ja Joosep Sarapuu

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus: Saame teada, millised on laste suhted putukatega. Kas mõni ka kardab putukaid ja mis põhjusel? Kas mõnda putukat võikski veidi eemalt uurida? Kas putukas võib olla ka ilus? Meenutame keda oleme viimasel ajal (või eelmisel suvel) kohanud  (5 min)

Teema arendus: Maailmas on palju pisikesi loomi, aga mõtleme, mis teeb ühest putukast putuka. Kasutame prepareeritud putukate kollektsioone, et uurida putukate kehaehitust. Vaatleme putukate jalgasid, tundlaid ja tiibasid. Näeme nende kehaosade puhul varieeruvusi erinevates putukarühmades. Preparaatide näidetel tutvustame ka mõnda tuttavamat putukarühma (liblikad, mardikad, tirtsud), suuname tähelepanu nende sarnastele ja erinevatele joontele. (10 min)

Praktiline osa: Vaatleme elusaid troopilisi putukaid (raagritsikad, hiidritsikad, prussakad, tuhatjalgsed) ja näeme, kas äsja õpitu peab paika. Sealjuures avastame, et tuhatjalg ei olegi putukas. Tähelepanu on tunnuste iseärasustel: näeme, mida tähendab kamuflaaž ja millised on putukate võimalused end kaitsta. Näeme ka seda, et iga liik käitub erinevalt: mõni on väle ja uudistav, teine aga liikumatu ja tagasihoidlik. Õpime, mille abil ja kuidas putukas enda ümbritsevat maailma tajub. Kus asuvad ja millised näevad välja tema silmad, nina ja kõrvad, ning kuidas need erinevad meie omadest. Proovime vaadata maailma läbi putukasilma. Soovijad saavad putukaid enda peopesale jalutama võtta. (30-35 min)

Kokkuvõte: Arutleme, kes oli lemmik nähtud putukas ja mille poolest. Lõpetuseks anname lastele vabas vormis võimaluse binokulaariga putukaid suurenduse all uurida. Kindlasti näeme liblika värvilisi tiivasoomuseid, punnis liitsilmasid ja karvaseid jalgasid. (10-15 min)

Viimati uuendatud:

27.10.2022