Sündmused

Lapsevanematel on võimalus registreerida oma lapsed suvistesse linnalaagritesse!

Võimalus on valida kahe põneva kolmepäevase linnalaagri vahel, kus keskendutakse keskkonnakaitse ja looduse teemadele:

Õppeprogrammid

Retke käigus tutvutakse soo erinevate arengujärkudega. Õpitakse tundma Rummu raba ning selle väärtusi. Tutvutakse rabaelustikuga ja eluta ökoloogiliste tegurite toimega sellele. Tutvutakse turbakaevandamise ajalooga

Tulge oma lasterühmaga loodusesse mängulisele õppekäigule!

BLUNK LOODUSLAPS+ on loodusprogramm teie lasterühmale sobivas paigas.

BLUNK loodusringi on oodatud kõik särasilmsed 3-8 aastased loodushuvilised lapsed, kelle lasteaias meie huviringi kohtumised aset leiavad.

Õpilased lähevad koos juhendajaga Käsmu loodusrajale, kus otsivad peidetud küsimusi Käsmu looduse, pärandkultuuri ja keskkonnaprobleemide kohta.

Õppeprogramm läbitakse matkates!

Õppeprogramm „Pärandkultuuriradadel“, saab alguse Palade looduskeskuse juurest. Raja pikkus on erinevatel sihtgruppidel erinev, alates paarist kilomeetrist ja lõpetades 5- 6 kilomeetriga.

  • Looduse märkamine ja võrdlemine aastaajast tulenevalt.
  • Elusloodus ja eluta loodus
  • Õpitakse tundma taime- ja loom