Õppeprogrammid

Tulege oma lasterühmaga loodusesse mängulisele õppekäigule!

BLUNK loodusprogramm LOODUSLAPS sisaldab endas mängulise ja õpetliku sisuga väikest matka teile sobivas looduslikus paigas, kus uuritakse vastavalt a

BLUNK loodusringi on oodatud kõik särasilmsed 3-8 aastased loodushuvilised lapsed, kelle lasteaias meie huviringi kohtumised aset leiavad.

Mis teeb meist leiutaja? Mis asi see leiutis üldse on? Kuidas on leiutised muutnud meie maailma?

Veealuse maailma salapära ja ilu on alati inimesi köitnud. Kui tänapäeval võib allveemaailma avastada juba turistina, oli sukeldumise ja veealuse transpordi algus hoopis keerulisem. Kõigepealt oli vaja välja mõelda, kuidas saada inimene vee alla koos vajaliku õhuvaruga.

Õpituba algab erinevate ajalooliste ja tänapäevaste kuumaõhupallide tutvustusega. Seejärel selgitatakse kuumaõhupalli lennutamise tööpõhimõtet, mille käigus tutvutakse tiheduse mõistega. Demonstratsioonkatsete käigus sõnastavad õpilased seoseid õhu tiheduse ja paisumise kohta.

Sündmused

Uudised

Tartu loodusmaja keskkonnahariduslike õppeprogrammide alguseks võib lugeda 1996.aastat, kui Elva lähedal Kulbilohus korraldati 4.-6.klasside õpilastele metsapäevi. Tol ajal Elva metskonnale kuulunud väikese saunamaja, mida kutsuti Käblikuks, kaminaruumi oli loodud klassiruum koos

Järvemuuseum pakub novembris ja detsembris hariduslikku jõuluprogrammi "Mida kalad talvel teevad?"

Õppeprogrammil saavad osaleda lasteaia koolieelsed rühmad ning I kooliaste. Grupi suurus kuni 25 õpilast ja õpetaja. Programmi kestvus on 2 h ja maksumus 120 eur.