Õppeprogrammid

Kutsume teid avastama valgust andvaid leiutisi ja läbima fantaasiaküllast seiklusmängu Proto leiutistemaailmas. Programmiga kaasneb meistriklass koostöös Merkuuriga, kellega leiutame ka endale või sõbrale erilise LED-lambi. 

Kolme praktilise ülesandega töötuba, kus käsitletakse teemasid valgus, värvused, hajumine, peegeldumine ja neeldumine.

Õppepäeval keskendutakse peamiselt looduse vahetule kogemisele (õppekäik kasvuhoonetes) ning praktilisele tegevusele (fotosünteesi ja hingamise põhjalik selgitamine ning ülesannete lahendamine).

Optika õpituba on suunatud toetama eelkõige põhikooli 8. klassi füüsika valgusõpetuse teema materjali omandamist.

Programm on mõeldud lasteaialastele ja I kooliastme õpilastele esmaseks tutvumiseks erinevate maastike ja puude-põõsastega Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala näitel. Vaatluse alla võetakse Nõmme liivik, Mustamäe nõlv ja nõlva-alune ning sealne taime- ja loomariik.