Õppeprogrammid

Optika õpituba on suunatud toetama eelkõige põhikooli 8. klassi füüsika valgusõpetuse teema materjali omandamist.

Programm on mõeldud lasteaialastele ja I kooliastme õpilastele esmaseks tutvumiseks erinevate maastike ja puude-põõsastega Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala näitel. Vaatluse alla võetakse Nõmme liivik, Mustamäe nõlv ja nõlva-alune ning sealne taime- ja loomariik.