Õppeprogrammid

Uurime, miks on ainult meie koduplaneedil Maa elu võimalik ja milline roll on selles inimesel ehk looduse kui väärtuse selgitamine. 

Õppematerjalid

Uurimusliku õppe projekti raames tehtud õpilaste tööde näidised.