Päike ja planeedid
Pernova Hariduskeskus

Uurime, miks on ainult meie koduplaneedil Maa elu võimalik. Vaatleme planetaariumis läbi visuaalse õppeprogrammi päikesesüsteemi planeete ja räägime nende erinevustest. Mängime erinevaid õppemänge.

Kaasa tööleht/värvileht, kordamiseks.

Tutvu planetaariumi võimalustega siin.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Saab aru, et planeet Maa on meile ainuke sobilik kodu; teab, et Päike annab eluks Maal kõik vajaliku ja teistel planeetidel ei ole elu võimalik; vaatleb ja võrdleb Päikese ning planeetide suurusi ja kirjeldab omasõnadega erinevusi; teab, et meie päikesesüsteemis on 8 planeeti.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab kujundada mänguoskuseid,  sotsiaalseid oskuseid, tunnetus- ja õpioskuseid.

Seos ainevaldkondadega: Mina ja keskkond – looduskeskkond. Suunatakse last ümbritsevat maailma märkama, uurima ning kogema mängu ja igapäevatoimingute kaudu, võimaldades lapsel ümbritsevat tajuda Keel ja kõne – suhtlemine, jutustamine ja kuulamine. Lapsele luuakse kõnekeskkond, kus ta kuuleb teiste kõnet ning tal on vaja ja ta saab ise kõnelda; laps õpib rääkima reaalsetes suhtlussituatsioonides, tegutsedes koos täiskasvanuga. Liikumine – liikumismängud. Suunatakse last oma oskusi, võimeid ja koostööd hindama, kaaslastega arvestama.

Meetodid:

Vestlus, suhtlemine; jutustamine pildimaterjali põhjal; küsimuste esitamine ja neile vastamine; audio- ja videotehnika kasutamine; õppemäng. 

Juhis õpetajale:

Õpetaja tutvub programmi sisu ja eesmärkidega; 10 lapse kohta kaasas üks täiskasvanu; kaasas olevad täiskasvanud innustavad lapsi programmist aktiivselt osa võtma ja jälgivad, et lapsed käituvad headele tavadele vastavalt; vajadusel täidavad kohapeal programmi raames kokkulepitud ülesandeid.

NB! Kaasa vahetusjalanõud.

Sihtgrupp:

Lasteaed

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

140€

Lisainfo:

Grupi suurus 12- 24 õpilast, suuremate gruppide puhul võimalik valide lisaks teiene programm

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€ kuni 24-le  2x45 min 140€ kuni 38-le 201€

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Läbiviimise koht:

Pernova Hariduskeskus - A. H. Tammsaare pst 57 (planetaarium ja kosmose näituseala)

Läbiviimise asukoht:

58.375882724511, 24.529729485512

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Astrid Viik

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programmi käik

  1. Sissejuhatus: vestlus ja arutelu teemal meie koduplaanet Maa ja mis meid ümbritseb, visuaalne selgitus näitusealal (15min). 
  2. Teema arendus: planetaarium- Visuaalne selgitus planetaariumis „Planeedid ja Päike“, millised on teised planeedid. Otsime vastusied, miks me saame elada ainult planeedil Maa vestlusring, kus planeedil me elame ja miks on meile vaja Päikest (20 min).
  3. Õppemängud näitusealal (vestlus, liikumine, võrdlemine jm) (35 min).
  4. Kokkuvõte - arutelu ja vestlus  - mida  uut õppisin või teada sain (20 min).

Viimati uuendatud:

31.08.2020