Päike ja planeedid
Pernova Hariduskeskus

Uurime, miks on ainult meie koduplaneedil Maa elu võimalik ja milline roll on selles inimesel ehk looduse kui väärtuse selgitamine. 

  • Vaatleme 360 kraadise visuaalse programmi abil planetaariumis meie päikesesüsteemi ning selle planeete ja räägime/vaatleme nende erinevustest.
  • Programmi abil saame vaadelda planeetide pindasid, värvi ja kaugusi.
  • Mängime erinevaid õppemänge, et kinnistada õpitut.

Kaasa tööleht/värvileht, kordamiseks.

Tutvu planetaariumi võimalustega siin.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

saab aru, et planeet Maa on meile ainuke sobilik kodu ja seda tuleb hoida;
teab, et Päikese abil tekib Maal kõik eluks vajalik ja teistel planeetidel ei ole elu võimalik;
kirjeldab Päikest ja planeetide erinevusi;
teab, et meie päikesesüsteemis on 8 planeeti.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab kujundada mänguoskuseid,  sotsiaalseid oskuseid, tunnetus- ja õpioskuseid.

Seos ainevaldkondadega: Mina ja keskkond – looduskeskkond. Suunatakse last ümbritsevat maailma märkama, uurima ning kogema mängu ja igapäevatoimingute kaudu, võimaldades lapsel ümbritsevat tajuda Keel ja kõne – suhtlemine, jutustamine ja kuulamine. Lapsele luuakse kõnekeskkond, kus ta kuuleb teiste kõnet ning tal on vaja ja ta saab ise kõnelda; laps õpib rääkima reaalsetes suhtlussituatsioonides, tegutsedes koos täiskasvanuga. Liikumine – liikumismängud. Suunatakse last oma oskusi, võimeid ja koostööd hindama, kaaslastega arvestama.

Programm lähtub teaduslikust maailmavaatest. Programmides käsitletakse vastavalt teemale ja tegevustele seostatult loodus-, kultuuri-, sotsiaalset ja majanduslikku keskkonda. Lapsed tutvuvad sealhulgas maailmaruumi, meie kodu planeediga ja saavad teada milline roll on inimesel selle püsima jäämisel.

Meetodid:

Vestlus, arutelu pildimaterjali põhjal; küsimuste esitamine ja neile vastamine;

360 kraadine visuaalne planetaariumi programm, audio- ja videotehnika; magnet õppemäng. 

Juhis õpetajale:

Õpetaja tutvub programmi sisu ja eesmärkidega; 10 lapse kohta kaasas üks täiskasvanu; kaasas olevad täiskasvanud innustavad lapsi programmist aktiivselt osa võtma ja jälgivad, et lapsed käituvad headele tavadele vastavalt; vajadusel täidavad kohapeal programmi raames kokkulepitud ülesandeid.

NB! Kaasa vahetusjalanõud.

Sihtgrupp:

Lasteaed

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

140€

Lisainfo:

Grupi suurus 12- 24 õpilast, suuremate gruppide puhul võimalik valide lisaks teiene programm

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€ kuni 24-le  2x45 min 140€ kuni 38-le 201€

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Läbiviimise koht:

Pernova Hariduskeskus - A. H. Tammsaare pst 57 (planetaarium ja kosmose näituseala)

Läbiviimise asukoht:

58.375443925788, 24.5311939

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Astrid Viik (Sotsiaalteaduste MA, õpetjakutse), Henriete Toomlaid, vt lisa pernova. keskuse lehelt

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus (15 min): vestlus, vaatlus ja arutelu teemal meie koduplaanet Maa ning mis meid ümbritseb, visuaalne magnetmängu läbimine ja selgitus näitusealal (15min). 

Teema arendus I (20 min):Planetaariumi visuaalne programm annab hea ja lihtsa ülevaate meie päikesesüsteemist. 

  • Planetaariumis visuaalne 360 kraadine õppeprogramm „Planeedid ja Päike“, mille abil saame näha millised on teised planeedid ja täht Päike.
  • Programm abil viiakse laps meie päikesesüsteemi ja ta näeb teisi planeete (pind, kaugust, suurust jm). 
  • Otsime vastuseid, miks me saame elada ainult planeedil Maa - vestlusring, kus planeedil me elame ja miks Päikese abil tekib planeedil Maa kõik eluks vajalik.

Teemaarendus II (35 min) - näitusealal: õppemängud näitusealal suurte magnetplaneetide mänguga (vestlus, liikumine, võrdlemine jm).

Kokkuvõte - arutelu ja vestlus  - mida  uut õppisin või teada sain (20 min). 

Viimati uuendatud:

01.03.2021