Õppeprogrammid

Tulege oma lasterühmaga loodusesse mängulisele õppekäigule!

BLUNK loodusprogramm LOODUSLAPS sisaldab endas mängulise ja õpetliku sisuga väikest matka teile sobivas looduslikus paigas, kus uuritakse vastavalt a

BLUNK loodusringi on oodatud kõik särasilmsed 3-8 aastased loodushuvilised lapsed, kelle lasteaias meie huviringi kohtumised aset leiavad.

Õppeprogramm võimaldab vahetus keskkonnas teha tutvust savi omadustega, savi lademega (karjääris), savi kasutamisega tööstuses (tellisetehases).

Sündmused

Läheneb tähtaeg keskkonnahariduslike õppeprogrammide kirjelduste kvaliteedi hindamisele esitamiseks

Uudised

Tartu loodusmaja keskkonnahariduslike õppeprogrammide alguseks võib lugeda 1996.aastat, kui Elva lähedal Kulbilohus korraldati 4.-6.klasside õpilastele metsapäevi. Tol ajal Elva metskonnale kuulunud väikese saunamaja, mida kutsuti Käblikuks, kaminaruumi oli loodud klassiruum koos

Tartu loodusmaja koostas Võru linnavalitsuse tellimusel piirkonna koolidele uued õppematerjalid, mille abil saavad õpetajad enda õpilastele Võru linnas asuva Koreli oja ja selle pargi looduses õppeprogramme läbi viia.

2020. aasta kevadel algas Eestis keskkonnahariduslike õppeprogrammide kirjelduste kvaliteedi hindamine. Keskkonnahariduse kvaliteedisüsteemi loomine on osa 2018. aastal vastu võetud Keskkonnahariduse ja -teadlikkuse tegevuskavast aastateks 2019-2022.