Keskkonnahariduslike õppeprogrammide kirjelduste kvaliteedi hindamise esimesed tulemused selgunud

Autor:

REC Estonia

2020. aasta kevadel algas Eestis keskkonnahariduslike õppeprogrammide kirjelduste kvaliteedi hindamine. Keskkonnahariduse kvaliteedisüsteemi loomine on osa 2018. aastal vastu võetud Keskkonnahariduse ja -teadlikkuse tegevuskavast aastateks 2019-2022. Hindamist korraldab Eesti Keskkonnahariduse Ühing.

 

Kvaliteedi hindamise aluseks on Eesti keskkonnahariduse ekspertide koostöös välja töötatud kriteeriumitel põhinev juhend. Eesmärk on innustada ja toetada keskkonnahariduskeskusi sisuliselt kvaliteetsete ja pedagoogiliselt läbimõeldud õppeprogrammide üles ehitamisel. Ühtlase ja hea kvaliteediga info võimaldab õpetajatel valida oma õpilastele sobivaid keskkonnahariduslikke õppeprogramme.

Kaugem eesmärk on saavutada keskkonnahariduse ühtlane tase erineva taustaga keskustes ja kindlustada heal tasemel ning usaldusväärse keskkonnahariduse kättesaadavus kõikjal Eestis.

 

Tänaseks on kvaliteedi hindamise läbi teinud 32 keskuse poolt esitatud 232 õppeprogrammi dokumenti. Eksperdid tunnistasid kõikidele kvaliteedi kriteeriumidele vastavaks 136 programmi kirjeldust, millele omistatakse kvaliteedimärgis „Läbimõeldud programm“. Selline märgis näitab, et programm on igakülgselt läbi mõeldud ning õppekäiguks hästi ette valmistatud.

Märgise omanikul on õigus kasutada märgist programmi tutvustamisel, keskkonnahariduse portaalis www.keskkonnaharidus.ee koos vastava programmiga, avaldada oma kodulehel nimetatud programmi tutvustamisel jne. Kvaliteedimärgis kehtib 3 aastat, sel kevadel hinnatud õppeprogrammidel kuni 1. septembrini 2023.

 

Õppeprogrammide kirjelduste kvaliteedi hindamine jätkub ja keskkonnaharidus.ee lehel avalikustatud programmide kirjeldusi võib jätkuvalt saata Eesti Keskkonnahariduse Ühingule hindamiseks.

 

MTÜ Eesti Keskkonnahariduse Ühingu juhatus

 

Lisainfo:

Anne Kivinukk, projektijuht

e-post: oppeprogrammid@gmail.com

Koduleht: http://ekhyhing.ee/tegevused/kvaliteedi-tagamine/oppeprogrammide-kvaliteet