tellis
Leho Lahtvee

Õppeprogramm võimaldab vahetus keskkonnas teha tutvust savi omadustega, savi lademega (karjääris), savi kasutamisega tööstuses (tellisetehases).

Õpipädevused:

ettevõtlikkuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Õpitulemused:

 Teab savi kui settekivimi tekkimislugu;
 Teab savi omadusi;
 Oskab seostada savi teket, omadusi ja kasutamist oma igapäevase eluga;
 Oskab arutleda sotsiaal- majanduslike probleemide üle;
 Mõistab säästva arengu vajalikkust.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

PK Loodusõpetus: Maa siseehitus ja areng. Maakoore kujunemine Eesti alal, setete ja settekivimite teke, koostis ja kasutus ehitusmaterjalina.

PK Geograafia: Majandusgeograafia

PK Loodusõpetus: Loodusvarad.

Gümn geograafia: Geoloogia. Rahvastik ja majandus. Loodusvarade majandamine

Meetodid:

paikvaatlused, mõõtmised, kompamine, võrdlused, analüüs.

Juhis õpetajale:

Õpikeskkonna eripära: savikarjääris võib vihmase ilmaga olla libe ja porine. Jalanõude ja riiete määrimise võimalus.

Riietus mugav ja sobilik looduses liikumiseks. Arvestada tuleb Eesti muutlike ilmaoludega. Kaasa vihmakeep. Jalga soovitame panna kummikud (vihmase ilma korral).

Savitehases on kindlad reeglid, mida peab järgima ja midagi iseseisvalt puutuda ei tohi.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

160€

Lisainfo:

Rühma suurus: maksimaalselt kuni 24 õpilast + 2 õpetaja

Hind: 160.00 eurot/ 1 rühm. Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.

Programm viiakse läbi koostöös AS Wienerberger´ga.

Läbiviimise koht:

Aseri

Maakond:

Ida-Virumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Seotud failid:

Õppekäik savikarjääris ja tellisetehases.pdf
Author:
Ingrid Kuligina
Õppekäik savikarjääris ja tellisetehases.pdf(97.4 KB)

Programmi tegevus ja täpsem kirjeldus.

Viimati uuendatud:

23.12.2020