tellis
Leho Lahtvee

Õppeprogramm võimaldab vahetus keskkonnas teha tutvust savi omadustega, savi lademega (karjääris), savi kasutamisega tööstuses (tellisetehases).

Relation to curriculum:

ettevõtlikkuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Study result:

 Teab savi kui settekivimi tekkimislugu;
 Teab savi omadusi;
 Oskab seostada savi teket, omadusi ja kasutamist oma igapäevase eluga;
 Oskab arutleda sotsiaal- majanduslike probleemide üle;
 Mõistab säästva arengu vajalikkust.

Interdisciplinary integration:

PK Loodusõpetus: Maa siseehitus ja areng. Maakoore kujunemine Eesti alal, setete ja settekivimite teke, koostis ja kasutus ehitusmaterjalina.

PK Geograafia: Majandusgeograafia

PK Loodusõpetus: Loodusvarad.

Gümn geograafia: Geoloogia. Rahvastik ja majandus. Loodusvarade majandamine

Methods:

paikvaatlused, mõõtmised, kompamine, võrdlused, analüüs.

Guidance for teacher:

Õpikeskkonna eripära: savikarjääris võib vihmase ilmaga olla libe ja porine. Jalanõude ja riiete määrimise võimalus.

Riietus mugav ja sobilik looduses liikumiseks. Arvestada tuleb Eesti muutlike ilmaoludega. Kaasa vihmakeep. Jalga soovitame panna kummikud (vihmase ilma korral).

Savitehases on kindlad reeglid, mida peab järgima ja midagi iseseisvalt puutuda ei tohi.

Target group:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Duration:

2 tundi

Group size:

24

Occurence time:

Aastaringselt

Price:

160€

Additional info:

Rühma suurus: maksimaalselt kuni 24 õpilast + 2 õpetaja

Hind: 160.00 eurot/ 1 rühm. Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.

Programm viiakse läbi koostöös AS Wienerberger´ga.

Place of performance:

Aseri

Language:

Eesti keel
Vene keel

Last saved:

23.12.2020