Õppeprogrammid

Retke käigus tutvutakse soo erinevate arengujärkudega. Õpitakse tundma Rummu raba ning selle väärtusi. Tutvutakse rabaelustikuga ja eluta ökoloogiliste tegurite toimega sellele. Tutvutakse turbakaevandamise ajalooga

Õppeprogramm Kalja, Küdema ja Lepakõrve karstialadel Põhja-Saaremaal. Programmi raames saadakse uusi teadmisi lubjakivist, tema lahustumisest vees, karsti tekkest ja Litoriinamere rannikuvallide tähtsusest Saaremaa karstialade tekkel.