Õppeprogrammid

4,6 miljardit aastat tagasi kogunes kosmoses hiiglaslik gaasipilv, millest on tänaseks saanud meie kodukant universumis.

Loodusalane programmipäev on suunatud üldhariduskooli 7-9 klassi õpilastele, kus ühe koolipäeva vältel on õpilastel võimalus kinnistada/täiendada teoreetilisi teadmisi läbi praktiliste tegevuste ja aktiivõppe meetodite. 

Aktiivõppeprogrammis tutvustatakse selle valdkonna teadussuundasid ning selgitatakse miks neid uuritakse. Olulisel kohal õppeprogrammis on ka Eesti tähistaeva õpetamine. Kosmost käsitletakse ka justkui omaette keskkond, kus tuleb uurida seal olevaid objekte, nende omadusi ja käitumist.

Päike on meie energia – ja elu väärtuslik allikas. Programmis tutvume põhiliste Päikese füüsikaliste omadustega ja nende mõjuga elukeskkonnale Maal.